Nuorisoyhdistysten avustukset

Raahelaiset nuorisojärjestöt, seurat ja nuorten vapaat toimintaryhmät voivat hakea Raahen kaupungilta yleisavustusta ja erityisavustusta.

Vuosittain jaettava nuorisoyhdistysten yleisavustus on tarkoitettu hakijan yleisen toiminnan tukemiseen. Raahen kaupungin tulevaisuuslautakunta myöntää yleisavustuksen kerran vuodessa, määräaikaan jätettyjen avustushakemusten perusteella.

Erityisavustukset on tarkoitettu pääosin kerho- ja leiritoiminnan avustamiseen. Erityisavustuksia myönnetään neljä kertaa vuodessa.

Toimi näin

Nuorisoyhdistyksen yleis- ja erityisavustushakemuksen täyttäminen edellyttää, että yhdistyksen yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkolomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnusten avulla.

Hae yleisavustusta kulloinkin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä sähköisellä nuorisoyhdistyksen yleissavustushakemuksella. Yleisavustuksen hakuaika on 1.3.2024 - 31.3.2024. Liitä yleisavustushakemukseen mukaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus.

Erityisavustuksia leiri- ja kerhotoimintaan sekä bändien ja vapaiden luovien ryhmien toimintaan voi hakea neljä kertaa vuodessa vuonna 2024. Erityisavustushakemukset on toimitettava 31.3., 30.6., 29.9., tai 10.12. mennessä.
Erityisavustusta voit hakea sähköisellä nuorisoyhdistyksen erityisavustushakemuksella, joka on avoinna 1.3.2024 - 10.12.2024. Liitä erityisavustushakemukseen mukaan selvitys avustettavan toiminnan tuloista ja menoista, esimerkiksi kopioita kuiteista. Lisäksi kerho- ja leiritoiminnasta on annettava tarkempi selvitys. Nuorisoyhdistysten erityisavustukset maksetaan jälkikäteen.

Jos kaikkien liitteiden lähettäminen ei ole mahdollista ennen määräajan umpeutumista, lähetä puuttuvat liitteet jälkikäteen avustusten täydennysliitteiden verkkolomakkeella. Jos mahdollista, lähetä liitetiedostot tekstitiedostoina (esim. pdf, doc, excel) kuvatiedostojen (jpg, png) sijaan. Avustukset maksetaan vasta sitten, kun kaikki pyydetyt liitteet on toimitettu joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse.

Jos sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen. Lähetä allekirjoitettu lomake liitteineen postitse Raahen kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Raahen kaupunki myöntää nuorisoyhdistysten yleisavustusta:
1. Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisille jäsenyhdistyksille, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.
2. Muille paikallisille, rekisteröidyille tai rekisteröimättömille, nuorisoyhdistyksille, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että yhdistyksellä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty rekisteröidyn yhdistyksen tapaan. Rekisteröimättömän nuorisoyhdistyksen nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita ja jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa aikuisjärjestöstä.
3. Nuorten vapaille toimintaryhmille, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Yleisavustusta ei myönnetä:

  • toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen
  • verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen
  • koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen järjestämään tai niiden toimintaan liittyvän toiminnan tukemiseen
  • toimintaan, mihin joku muu kaupungin hallintokunta myöntää avustusta
  • toimintaan, jota kunta järjestää tai johon kunta muutoin osallistuu.

Toimipiste

Sisäänkäynti sisäpihalta.

Kirkkokatu 14 A
92100 RAAHE

Neljä nuorta metsässä paistamassa makkaraa nuotiolla.
Nuorisoyhdistykset voivat hakea Raahen kaupungilta yleis- ja erityisavustusta. Kuva: Tiinä Lämsä.
Lisätiedot
Perusnuorisotyön vastuuhenkilö
Mari Ryönänkoski
puh. 040 135 6984
mari.ryonankoski [at] raahe.fi