Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto tukee ja edistää nuorten asemaa Raahessa. Nuorisovaltuusto tekee kannanottoja ja aloitteita sekä antaa lausuntoja nuoriin liittyvistä kaupungin asioista.

Raahen nuorisovaltuustossa on kaksitoista 14-25-vuotiasta nuorta, jotka valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuusto vaikuttaa voimakkaimmin lautakuntien kautta. Nuorisovaltuustolla on edustajat Kehittämislautakunnassa, Rakennetun ympäristön lautakunnassa ja Tulevaisuuslautakunnassa. Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Nuorisotoimen, koulujen oppilaskuntien,  virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto

 • Puheenjohtaja Noora Okkonen
 • Vaikuttamisesta vastaava vpj Jutta Parviainen
 • Viestinnästä vastaava vpj Sinja Meriläinen
 • Toiminnasta vastaava vpj Reetta Salmela

Nuorisovaltuuston sihteeristö

 • Pääsihteeri Ulpu Ojutkangas
 • Tiedottamisesta vastaava sihteeri Varpu Ojutkangas
 • Taloudesta vastaava sihteeri Lenni Paloniemi
 • Suunnittelusta vastaava sihteeri Jenny Puhto

Nuorisovaltuuston jäsenet

 • Katariina Karekivi
 • Lila Koskimäki
 • Martta Pitkäaho
 • Annica Karjalainen

Tarkemmat tiedot Raahen nuorisovaltuuston toiminnasta löydät Raahen nuorisovaltuuston verkkosivustolta.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja 
Noora Okkonen
nuoriso.valtuusto [at] raahe.fi
noorajokkonen [at] gmail.com