Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto tukee ja edistää nuorten asemaa Raahessa. Nuorisovaltuusto tekee kannanottoja ja aloitteita sekä antaa lausuntoja nuoriin liittyvistä kaupungin asioista.

Raahen nuorisovaltuustossa on kaksitoista 14-25-vuotiasta nuorta, jotka valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuusto vaikuttaa voimakkaimmin lautakuntien kautta. Nuorisovaltuustolla on edustajat Kehittämislautakunnassa, Rakennetun ympäristön lautakunnassa ja Tulevaisuuslautakunnassa. Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Nuorisotoimen, koulujen oppilaskuntien,  virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto

 • Puheenjohtaja Sinja Meriläinen
 • Vaikuttamisesta vastaava vpj Varpu Ojutkangas
 • Viestinnästä vastaava vpj Aurora Kettukangas
 • Toiminnasta vastaava vpj Jenny Puhto

Nuorisovaltuuston sihteeristö

 • Pääsihteeri Jutta Parviainen
 • Tiedottamisesta vastaava sihteeri Milka Piippo
 • Taloudesta vastaava sihteeri Theo Hyväri
 • Suunnittelusta vastaava sihteeri Katariina Karekivi

Nuorisovaltuuston jäsenet

 • Noora Okkonen
 • Deena Käräjäoja
 • Ville Junnila
 • Juho Laukka

Tarkemmat tiedot Raahen nuorisovaltuuston toiminnasta löydät Raahen nuorisovaltuuston verkkosivustolta.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja 
Sinja Meriläinen
nuoriso.valtuusto [at] raahe.fi
sinja.merilainen [at] gmail.com