Planläggningsenheten

Planläggningsenheten är den bästa experten på planläggningsläget i Brahestad. Enheten utarbetar, styr och övervakar planer i anslutning till planläggningen samt ger utlåtanden om olika slags markanvändningsfrågor för stadens beslutsfattande. Vid enheten kan man fråga efter förhandsbesked till exempel när man överväger att starta ett eget byggprojekt.

Planläggningsenheten ansvarar för general- och detaljplanearbetet i Brahestad. En del av planerna och de utredningar som behövs för dem utarbetar staden som eget arbete. Dessutom har enheten som uppgift att övervaka utarbetandet av planer och utredningar som görs som konsultarbete. Enheten deltar också i utarbetande av stadens övriga markanvändningsplaner.

Utöver planläggningsarbetet ger enheten utlåtanden för beslut om planläggningsbehov och dispenser samt tillstånd för miljöåtgärder samt deltar i bland annat besiktningar i anslutning till byggnadstillsynen. För planer i anslutning till byggprojekt och markanvändning kan man begära förhandsinformation om planläggningen. Även när man ska köpa en fastighet bör man utreda plansituationen för fastigheten.

Planläggningsenhetens personal

  • Planläggningschef Anu Syrjäpalo
  • Planarkitekt Jaana Pekkala
  • Planläggare Mathias Holmén
  • Planläggare Outi Järvinen
  • Planläggningsassistent Marjaana Mankinen
  • Planläggningsassistent Riitta Svensk
  • Planläggningsassistent Eila Tikkala