vireillä

Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Vihannin lounaispuolella, noin 28 km Raahen keskustasta kaakkoon. Suunnittelualue rajautuu Raahen ja Pyhäjoen kunnanrajaan lännessä ja Pyhäjoentiehen (seututie 790) etelässä.

Osayleiskaava 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 500 hehtaaria. Kaava-alue on pääosin metsää ja metsäisiä ojitettuja soita. Alueen metsät ovat pääasiassa yksityisten maanomistajien omistuksessa. Alueella sijaitsee yksityisteitä.

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta kaava-alueelle. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa maksimissaan viiden tuulivoimalan ja niihin liittyvien yhdys- ja huoltoteiden sekä sähköaseman ja maakaapeleiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen uusituvan energiatuotannon kapasiteettia sekä lisätä tuulivoimalla tuotetun energian määrää ja vastata siten omalta osaltaan Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin.

Osayleiskaava on hankekaava, jonka laatii konsultti. Yleiskaavatyötä ohjaa ja valvoo Raahen kaupungin kaavoitus.

Kaupunginhallitus hyväksyi 13.3.2023 § 67 kaavoitusaloitteen. Kehittämislautakunta hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti vireilletulosta 16.5.2023 § 75. Vireilletulosta ilmoitettiin 24.5.2023.

Osallisille

Hanke ja kaavoitusprosessi esiteltiin yleisötilaisuudessa torstaina 1.6.2023 klo 17–19.30 Vihannin yhtenäiskoululla luokassa C208 (Yläkouluntie 6, Vihanti).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta.

Jätä palaute

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja 

Kuvassa sininen taivas, metsää ja tuulimyllyjä.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja 

Kaavoituspäällikkö 
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija 
Outi Järvinen

Raahen kaupungin henkilöstöhaku