Musiklekskola

Sång, spel, lek och kompisar – musiklekis är kul!

I musiklekskolan…

  • fördjupar vi barnets intresse och kärlek för musik mångsidigt genom sång, rim och ramsor, spel, rörelse och lyssnande
  • bekantar vi oss i form av lek med musikens grundelement: rytm, melodi, form, harmoni, dynamik och klangfärg samt olika musikstilar
  • stöder vi barnets holistiska utveckling med hjälp av musik
  • övar vi på interaktionsfärdigheter i grupp.

I grupperna för förberedande instrumentstudier bekantar vi oss med musikens värld med musiklekskolemetoder, dock med beaktande av att barnen redan är i skolåldern. Gruppen passar väl både för barn som redan inlett musikstudierna och för nybörjare. Förberedande instrumentstudier liksom även musiklekskolan ger bra färdigheter för ansökan till studier vid musikinstitutet.

Musiklekskoleundervisning ges i åldersgrupper:

  • 0–2-åringarna deltar i musiklekskolan tillsammans med en vuxen
  • 3–6-åringarna deltar i musiklekskolan utan vuxen
  • För 7–10-åringarna finns en grupp för förberedande instrumentstudier

Anmälan till musiklekskolan och förberedande instrumentstudier sker elektroniskt under senvåren och eleverna väljs i anmälningsordning. Förfrågningar om lediga platser kan ställas under hela året till musikinstitutets kansli!