Musiikkileikkikoulu

Laulua, soittoa ja yhdessä musisointia - niistä on mukavat muskarit tehty!

 0-6-vuotiaiden musiikkileikkikoulussa… 

 • syvennetään lapsen kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin monipuolisesti laulamalla, loruilemalla, soittamalla, liikkumalla ja kuuntelemalla
 • tutustutaan leikinomaisesti musiikin peruselementteihin rytmiin, melodiaan, muotoon, harmoniaan, dynamiikkaan ja sointiväriin sekä eri musiikkityyleihin
 • tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä musiikin avulla
 • harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ryhmässä

7-9-vuotiaiden musiikkivalmennuksessa...

 • yhdistellään mukavasti muskaria ja musiikin perusteiden alkeisopintoja
 • tutkitaan musiikin peruselementtejä yhdessä kavereiden kanssa toiminnallisesti soittaen, laulaen, liikkuen, säveltäen ja kuunnellen
 • opitaan rakentamaan reippaita rytmejä ja muikeita melodioita oman musisoimisen iloksi

Musiikkivalmennuksessa, kuten myös muskarissa, saadaan hyviä valmiuksia hakeutua musiikkiopisto-opintoihin.

Opetusta annetaan seuraavissa ryhmissä:

 • vauvaryhmät (alle vuoden ikäiset osallistuvat muskariin yhdessä aikuisen kanssa)
 • taaperoryhmät (1-2-vuotiaat osallistuvat muskariin yhdessä aikuisen kanssa)
 • perheryhmät (0-2-vuotiaat sisarukset osallistuvat muskariin yhdessä aikuisen kanssa)
 • leikki-ikäisten ryhmät (3–6-vuotiaat osallistuvat muskariin ilman aikuista)
 • erityismuskariryhmät (3–6-vuotiaat osallistuvat muskariin yhdessä aikuisen kanssa)
 • sisarusryhmät (3-6-vuotiaat sisarukset osallistuvat muskariin ilman aikuista)
 • musiikkivalmennusryhmät (7-9-vuotiaille)

Musiikkileikkikouluun ja musiikkivalmennukseen ilmoittaudutaan sähköisesti ja oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.