Musiikkileikkikoulu

Laulua, soittoa, leikkiä ja kavereita - niistä on mukavat muskarit tehty!

Musiikkileikkikoulussa…

  • syvennetään lapsen kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin monipuolisesti laulamalla, loruilemalla, soittamalla, liikkumalla ja kuuntelemalla
  • tutustutaan leikinomaisesti musiikin peruselementteihin rytmiin, melodiaan, muotoon, harmoniaan, dynamiikkaan ja sointiväriin sekä eri musiikkityyleihin
  • tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä musiikin avulla
  • harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ryhmässä

Alakouluikäisille suunnatuissa musiikkivalmennusryhmissä tutustutaan musiikin maailmaan muskarin keinoin ottaen kuitenkin huomioon, että lapset ovat jo kouluikäisiä. Ryhmä sopii hyvin sekä musiikkiharrastuksensa aloittaneille että uusille harrastajille. Musiikkivalmennuksessa, kuten myös muskarissa, saadaan hyviä valmiuksia hakeutua musiikkiopisto-opintoihin.

Musiikkileikkikouluopetusta annetaan ikäkausittain jaetuissa ryhmissä:

  • 0–2-vuotiaat osallistuvat muskariin yhdessä aikuisen kanssa
  • 3–6-vuotiaat osallistuvat muskariin ilman aikuista
  • 7–10-vuotiaille on tarjolla musiikkivalmennusryhmä
Musiikkileikkikouluopetusta annetaan myös 
 
  • Perheryhmässä, joka on suunnattu 0-3-vuotiaille sisaruksille vanhempineen
  • Sisarusryhmässä, joka on suunnattu 3-6-vuotiaille sisaruksille

Musiikkileikkikouluun ja musiikkivalmennukseen ilmoittaudutaan sähköisesti loppukeväällä ja oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vapaita paikkoja voi kysyä läpi lukuvuoden musiikkiopiston toimistolta!