Opiskelu musiikkiopistossa

Raahen musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jossa opetetaan lapsille ja nuorille musiikkia taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesti. Opetusta annetaan perus- ja opistotasolla sekä musiikkileikkikoulussa ja avoimella osastolla. tutkinnot ovat valtakunnallisesti säänneltyjä. Perustason opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella, opistotasolla voi jatkaa suoritettuaan perustason päättötodistuksen. Musiikkiopiston perusasteen ja musiikkiopistoasteen opetettavat aineet jakautuvat instrumenttiopetukseen, musiikin perusteisiin ja yhteismusisointiin. Perustason opinnot on ajateltu suoritettavaksi peruskouluikäisenä ja opistotason opinnot noin 16- 19- vuotiaina.

Soittamisen alkeita voi opiskella valmennusryhmissä, joihin otetaan noin 4-8- vuotiaita lapsia tutustumaan instrumenttiopintoihin. Raahen musiikkiopistossa käytetään Suzuki- metodia osassa viulunsoiton opetusta. Opetus on yksityisopetusta, mutta oppilaat osallistuvat säännöllisesti ryhmätunneille. Suzuki-metodin opinnoissa vanhemmilla on tärkeä rooli musiikkikasvattajana. Suzuki-opintoihin, musiikkileikkikouluun ja avoimelle osastolle otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Raahen musiikkiopistossa opetettavia instrumentteja ovat huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, altto/tenori/baritonitorvi, tuuba, lyömäsoittimet, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, piano, urut, kitara, harmonikka, kantele ja laulu sekä vapaa säestys.

Perustason päättötodistukseen vaaditaan

  • solistisen pääaineen PT3 -suoritus
  • musiikin perusteiden (mupe-opinnot) 3 -tason ja yleisen musiikkitiedon (YMT) perusasteen suoritukset

Opistotason päättötodistukseen vaaditaan

  • solistisen pääaineen MO -tason (musiikkiopistotason) suoritus
  • musiikkiopistotason mupe-opintojen suoritukset eli Säveltapailu MO, Teoria MO ja Harmoniaoppi tai Musiikkitieto (YMT) MO