Studier

Brahestads musikinstitut är den ekonomiska regionens konstläroanstalt som ger barn och unga grundläggande konstundervisning i musik enligt den fördjupade lärokursen.

Studierna indelas i grundstudier och fördjupade studier och undervisning ges även vid musiklekskolan och på den öppna avdelningen. Studerandena väljs på basis av antagningsprov. Läroämnena indelas i instrumentstudier och grundläggande musiklära och alla elever vid musikinstitutet deltar regelbundet i sammusicering. Grundstudierna avläggs i regel i grundskoleåldern, de fördjupade studierna därefter.

Grunderna för instrumentstudier lärs ut i grupper med barn i 4–8-årsåldern, där de får bekanta sig med instrumentstudier. Vid Brahestads musikinstitut används Suzukimetoden vid en del av violinundervisningen. Undervisningen ges enskilt, men eleverna deltar regelbundet i grupplektioner. I studier enligt Suzukimetoden spelar föräldrarna en viktig roll som musikpedagoger. Eleverna väljs till Suzukistudierna utifrån intervjuer och till musiklekskolan och den öppna avdelningen i anmälningsordning.