Ansökan

Servicestyrning

Servicestyrningen ger dig vägledning och rådgivning i frågor kring småbarnspedagogiken, till exempel ansökan om dagvårdsplats. Servicestyrningsansvarig är Sanna Ilmakangas, tfn 040 130 8213. Om du inte får något svar på numret kan du lämna ett meddelande eller be om att bli uppringd.

Att ansöka om plats inom småbarnspedagogiken 

Platserna inom småbarnspedagogiken ansöks enligt principen för kontinuerlig ansökning. Tidsfristen för inlämnande av ansökan beror på ansökningsgrunden för dagvårdsplatsen. I regel ska ansökan lämnas in fyra (4) månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen.

Om starttiden för dagvården inte kan förutses och behovet av dagvårdsplats föranleds av sysselsättning, studier eller utbildning, ska dagvårdsplats ansökas genast när man vet starttiden för dagvården, dock senast två (2) veckor innan vårdbehovet börjar. 

Elektronisk ärendehantering

Inom Brahestads tjänster för småbarnspedagogiken kan du sköta ärenden elektroniskt. Vi ser gärna att föräldrarna använder denna möjlighet. För att logga in i e-tjänsterna behöver du nätbankskoder, en ärendekod eller ett mobilcertifikat. Här kan du ansöka om plats inom småbarnspedagogiken, räkna ut klientavgiften för småbarnspedagogiken, anmäla ditt barn till förskoleundervisningen och anmäla barnets dagvårdstider. Obs. Du ska fylla i en egen elektronisk ansökan för varje barn som ansöker om dagvårdsplats.

Electronisk ärendehantering

Om ett felmeddelande visas när du fyller i ansökan, vänligen meddela detta till byråsekreteraren: Maisa Haapakoski, tfn 044 439 4377. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] raahe.fi.

Barnet spelar med en sandlåda.
Foto: Pixabay.
Service Control
Sanna Ilmakangas
tfn. 040 130 8213
Sekreterare
Tanja Hartikka
tfn. 040 130 3873
Maisa Haapakoski
tfn. 044 439 4377