Kart- och geodatatjänster

Geodata är information som omfattar det geografiska läget. Informationen visas ofta visuellt på en karta, men geodata kan även vara statistik.

Staden upprätthåller och utvecklar en geodatabas från vilken man kan producera olika slags kartmaterial, till exempel en storskalig stamkarta och olika slags temakartor. Kartprodukterna finns tillgängliga såväl som utskrifter som i form av numeriskt material. 

Analyser

Med hjälp av lägesinformationen som finns i geodatabasen och registren kan man bland annat göra olika positionsbaserade utredningar där man till exempel beräknar avstånd, jämför olika områden med varandra eller producerar uppgifter utifrån en viss zon, ett avståndsområde eller kundens egna områdesindelningar. Resultaten kan visas på en karta, i form av statistik och/eller som en internetbaserad karta eller tillämpningar på internet. Analyser görs i huvudsak för att användas i stadens planering och beslutsfattande.  

Kontaktuppgifter

Geodataingenjör
Matti Paananen
tfn 044 439 3247
matti.paananen [at] raahe.fi

Karttekniker
Vesa Kantola
tfn 040 135 6815
vesa.kantola [at] raahe.fi

Byråsekreterare
Leila Keränen
tfn 040 135 6817
leila.keranen [at] raahe.fi

Kartritare
Paula Heikkilä
tfn 040 135 6814
paula.heikkila [at] raahe.fi

Kartritare
Juha Autio
tfn 044 439 3587
juha.autio [at] raahe.fi