Kontaktuppgifter

Tomter och fastighetsbildning

Stadsgeodet Mikko Moilanen

tfn 040 135 6952

mikko.moilanen [at] raahe.fi

Markanvändningsingenjör Hannu Patanen

tfn 044 439 3583

hannu.patanen [at] raahe.fi

Tomtingenjör Juhani Leinonen

tfn 040 830 3194

juhani.leinonen [at] raahe.fi

Kart- och geodatatjänster

Geodataingenjör Matti Paananen

tfn 044 439 3247

matti.paananen [at] raahe.fi

Karttekniker Vesa Kantola

tfn 040 135 6815

vesa.kantola [at] raahe.fi

Byråsekreterare Leila Keränen

tfn 040 135 6817

leila.keranen [at] raahe.fi

Kartritare Paula Heikkilä

tfn 040 135 6814

paula.heikkila [at] raahe.fi

Kartritare Juha Autio

tfn 044 439 3587

juha.autio [at] raahe.fi

Lantmäteri

Arbetsledare Mikael Yritys

tfn 044 439 3586

mikael.yritys [at] raahe.fi