Kontaktuppgifter

Tomter och fastighetsbildning

Stadsgeodet Mikko Moilanen
tfn 040 135 6952
mikko.moilanen [at] raahe.fi

Markanvändningsingenjör Hannu Patanen
tfn 044 439 3583
hannu.patanen [at] raahe.fi

Tomtingenjör Juhani Leinonen
tfn 040 830 3194
juhani.leinonen [at] raahe.fi

Kart- och geodatatjänster

Geodataingenjör Matti Paananen
tfn 044 439 3247
matti.paananen [at] raahe.fi

Karttekniker Vesa Kantola
tfn 040 135 6815
vesa.kantola [at] raahe.fi

Byråsekreterare Leila Keränen
tfn 040 135 6817
leila.keranen [at] raahe.fi

Kartritare Paula Heikkilä
tfn 040 135 6814
paula.heikkila [at] raahe.fi

Kartritare Juha Autio
tfn 044 439 3587
juha.autio [at] raahe.fi

Lantmäteri

Arbetsledare Mikael Yritys
tfn 044 439 3586
mikael.yritys [at] raahe.fi