Fastighetsbildning

Brahestad utför tomtstyckning och registrering av tomter samt förrättar tomtindelningar i detaljplaneområdet. 

Lantmäteriavdelningen utfärdar även utdrag från fastighetsdatasystemet som omfattar hela landet med uppgifter från fastighetsregistret, lagfartsuppgifter och gravationsbevis.

Tomterna får en beteckning som i detaljplaneområdet består av stadsdelens, kvarterets och tomtens nummer. Andra uppgifter som förs in i fastighetsregistret är tomtens yta, datum för registreringen, servitut, andelar i samfälligheter och övriga uppgifter om tomten. Tomter namnges inte såsom man gör vid fastigheter på ej planlagda områden.

Fastighetsregistret är offentligt och var och en har rätt att få uppgifter från det. På begäran utfärdas utdrag från fastighetsregistret för hela landet.

 

Kontaktuppgifter

Tomtingenjör
Juhani Leinonen
tfn 040 830 3194
juhani.leinonen [at] raahe.fi

Stadsgeodet
Mikko Moilanen
tfn 040 135 6952
mikko.moilanen [at] raahe.fi

Markanvändningsingenjör
Hannu Patanen
tfn 044 439 3583
hannu.patanen [at] raahe.fi