Lån och återlämning av lån

På OUTI-webbiblioteket kan du söka och reservera material, förnya dina lån och kontrollera dina uppgifter samt betala bibliotekets avgifter via internetbanken. För att logga in i webbiblioteket behöver du en PIN-kod som du får på OUTI-biblioteken.

Du kan ha samtidigt 100 lån och 50 reservationer. Lånetiderna är 28 och 14 dygn.

Biblioteket följer åldersgränserna för filmer och spel och dessa lånas inte ut till för unga kunder. Mer information om åldersgränser för spel och filmer finns på adressen www.ikarajat.fi.

Du kan förnya dina lån såvida det inte finns några reservationer på materialet. Ett lån kan förnyas högst fem gånger i rad. Du kan förnya lånen på OUTI-webbiblioteket, i biblioteket, per telefon eller via e-post.

Du ansvarar för att förnya eller lämna tillbaka lånen i tid. Om ett lån är försenat, skickar biblioteket en påminnelse. Du kan lämna tillbaka dina lån kostnadsfritt till alla OUTI-bibliotek. Lånetiden utgår på förfallodagen när biblioteket stänger.

På OUTI-webbiblioteket kan du beställa en avisering på kommande förfallodagar till din e-post. Biblioteket ansvarar inte för försenade lån om aviseringen inte kan skickas eller inte kommer fram till kunden.

Om ett bibliotek har ett bokinkast kan du på eget ansvar lämna tillbaka material via luckan även när biblioteket har stängt. Om du lämnar tillbaka ett lån via bokinkastet när biblioteket har stängt, registreras återlämningen till nästa dag när biblioteket har öppet.

Tabell och bildskärm.
Lånautomat på Huvudbiblioteket. Foto: Kaija Asukas.