Reservation

Du kan göra reservationer personligen på biblioteket, per telefon eller via OUTI-webbiblioteket.

OUTI-biblioteken har en gemensam reservationskö, vilket betyder att kunden kan få ett verk som reserverats från vilket som helst OUTI-bibliotek. Du kan få ett meddelande om reservationer som kan hämtas via e-post, som SMS eller brevledes.

Brahestads stadsbibliotek använder självbetjäning vid upphämtningen av reservationer. I meddelandet om att reservationen kan hämtas finns en reservationskod med vars hjälp du hittar din reservation i bibliotekets reservationshylla. Du kan ändra reservationskod under dina egna uppgifter i OUTI-webbiblioteket eller i bibliotekets kundtjänst. Kom ihåg att låna dina reservationer.