Avgifter

Enligt bibliotekslagen är utlåning och reservering av bibliotekets egna material samt handledning och rådgivning som biblioteket ger avgiftsfria, men för andra prestationer, såsom material som återlämnas för sent och reserverat material som inte avhämtas, kan kommunen ta ut en avgift. 

OUTI-biblioteken tar inte ut någon förseningsavgift för material för barn och unga, men det tas ut en påminnelseavgift även för dessa material. Uppmaningen skickas vanligtvis sju dagar efter förfallodatumet, men för reserverat material redan dagen efter förfallodatumet. Fakturan skickas inom 60 dygn efter förfallodatumet. 

Om utlånat material skadas hos kunden, tar biblioteket ut en avgift på 3–5 euro för mindre reparationer, men material som skadats i den grad att det inte längre kan lånas ut och material som kommit bort måste kunden ersätta genom att köpa en ny produkt eller betala ersättningen som biblioteket fastställer. På grund av upphovsrättsavgiften per exemplar kan DVD- och CD-ROM-skivor endast ersättas genom att betala ersättningsbeloppet. 

Om kunden själv har lånat material från ett bibliotek som inte tillhör Outi-biblioteken och vill att biblioteket lämnar tillbaka materialet, tar biblioteket ut en avgift om 10 euro för detta.

Låneförbudet träder i kraft när kunden har obetalda avgifter till ett belopp om 12 euro eller när en faktura har skickats till hen.

Pristabellen
Betalningsdestination Pris i euro
Förseningsavgift 0,15 euro/dag/verk
Snabblån 0,40 euro/dag/verk
Avgift högst 5 euro/verk
Påminnelse 1 euro
Bibliotekskort 3 euro, första kortet är gratis
Reservationsavgift Tas inte ut
Ej uthämtade reservationer 1 euro
Fjärrlån 1 euro + avsändande bibliotekets avgift
Utländska fjärrlån Utländska enligt faktura
Kopia/utskrift (1–50 st.) 0,40 euro/sida
Kopia/utskrift (över 50 st.) 0,20 euro/sida
Dubbelsidigt 0,80 euro
Material som säljs 0,50–1 euro per styck
Tygkassar 3 euro