Välkommen till Brahestads webbplats

Brahestad är en skattstad av stål som tar stöd av sin rika historia, en levande landsbygd, den gamla stadsdelen, naturen, närheten till havet och stålindustrin, men även berättelsekulturen. Summan av allt detta är en ovanligt lockande stad vars attraktionskraft bygger på helheten. Vår ädelmetall är stålet och vår skatt är människorna.

Brahestads strategi 2017–2021.

Brahestad är en perfekt småstad: naturskön, historisk, en intressant hemort, men samtidigt en fungerande servicekoncentration och arbetsplatsregion med korta avstånd.

Brahestad har 25 000 invånare, en exceptionellt gynnsam arbetsplatsutveckling tack vare stora projekt och en av de lägsta arbetslöshetssiffrorna i Norra Österbotten. Aktiva, trygga och mänskliga Brahestad satsar kraftigt på framtiden, med andra ord på barnen. Detta syns bland annat i pågående stora byggnadsprojekt för nya skolor och i planläggningen och tomtutbudet som stödjer ett liv med hög kvalitet.

Brahestad ligger vid riksväg 8 och erbjuder turisten ett lättåtkomligt maritimt resmål, Brahestads skärgård, som 2016 utsågs till årets utflyktsmål. Gamla Brahestad är en imponerande och levande stadsdel med över 300 trähus, där tiden står stilla samtidigt som livet går vidare. I Brahestads personliga museer av hög kvalitet hittar man interiörer som bjuder på upplevelser, bevis på segelfartygens glansdagar och världens äldsta dykardräkt, Wanha Herra.