Integrationstjänster i Brahestadsregionen

KotoNeuvo erbjuder rådgivnings- och handledningstjänster med låg tröskel för invandrare i Brahestadsregionen (Brahestad, Siikajoki, Pyhäjoki).

KotoNeuvo ger stöd, handledning och rådgivning till exempel i ärenden som gäller uppehållstillstånd, familjetjänster, utbildning eller hälso- och sjukvårdstjänster. En anställd vid KotoNeuvo kan vid behov också kontakta andra myndigheter på klientens vägnar.

På KotoNeuvo gör man också inledande kartläggningar och integrationsplaner för invandrare som omfattas av integrationen, där individuella mål för integrationen utarbetas.

KotoNeuvo betjänar på finska och engelska samt vid behov via tolk på klientens eget modersmål.

Gör så här

Du kan kontakta KotoNeuvo genom att ringa, skicka sms eller besöka verksamhetsstället.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för invandrare i Brahestadsregionen.

Serviceställe

Lokalerna för det kommunala sysselsättningsförsöket.

Rantakatu 8 C 5. ovi, 3. kerros
92100 RAAHE

Person som skriver anteckningar.
Bild: Canva.

Telefonservice

Integrationskoordinatorns telefonnummer
+358 401308281