Museitjänster

Brahestads museum erbjuder upplevelser vid sju olika besöksmål. Finlands äldsta lokalmuseum Packhus innehåller en ovanligt stor samling kyrkoskulpturer från 1600-talet. Museet Kronomagasinets senaste dragplåster är världens äldsta bevarade dykardräkt Wanha Herra (Gamla Herren).

Brahestads museum har som uppgift att bevara, bedriva forskning om, skydda och synliggöra de traditioner, föremål och byggnader samt naturen som är anknutna till den fysiska miljön samt främja intresset för hembygdsarbete och historia.

Integrationstjänster i Brahestadsregionen

KotoNeuvo erbjuder rådgivnings- och handledningstjänster med låg tröskel för invandrare i Brahestadsregionen (Brahestad, Siikajoki, Pyhäjoki).

KotoNeuvo ger stöd, handledning och rådgivning till exempel i ärenden som gäller uppehållstillstånd, familjetjänster, utbildning eller hälso- och sjukvårdstjänster. En anställd vid KotoNeuvo kan vid behov också kontakta andra myndigheter på klientens vägnar.

På KotoNeuvo gör man också inledande kartläggningar och integrationsplaner för invandrare som omfattas av integrationen, där individuella mål för integrationen utarbetas.

Norra Österbotten skulle kunna producera minst 10 % av EU:s utsläppsfria vätgas år 2030

Enligt Teknologiska forskningscentralen VTT:s undersökning skulle Norra Österbotten kunna producera minst 10 % av EU:s utsläppsfria vätgas år 2030. Den betydande vindkraftskapaciteten gör Norra Österbotten till en mycket lovande region för vätgasproduktion. Decentraliserad vätgasproduktion i anslutning till vindkraftverk och överföring av vätgas via rörledningar skulle också kunna frigöra kapacitet i elöverföringsnätet och rationalisera markanvändningen. För att stimulera vätgasekonomin krävs ett brett samarbete mellan lokala aktörer.

Corona sprider sig nu i Finland, hjälp till att stoppa det!

  • undvik sociala kontakter, träffa så få människor som möjligt, delta inte i möten
  • ordna inga fester eller andra tillställningar, flytta dem till ett senare tillfälle 
  • använd mask om du besöker affären eller åker med tåg, buss eller metro 
  • håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter 
  • tvätta händerna, hosta i armvecket 
  • ladda ned Coronablinkern på din telefon 
  • om du får symptom, testa dig direkt

Ring närstående, träffa kompisarna online på nätet – coronavirus smittar vid närkontakter. 

Transport mellan flygplatsen Uleåborg - Brahestad

Reser du med flyg men saknar länken till Uleåborgs flygplats?

Bekväm taxiservice gör resan enklare. OTAXI tillhandahåller efterfrågan lyhörda flygtransporter med minibussar mellan Uleåborgs flygplats och Brahestad varje veckodag 4 gånger om dagen till båda riktningarna. Kostnaden per passagerare är från 30 till 45 euro beroende på resans längd. Barn och grupper får rabatt.