Hur kan jag delta i Brahestads anbudsförfarande?

Brahestads öppna anbudsinfordringar som överstiger de nationella tröskelvärdena eller EU-tröskelvärdena publiceras elektroniskt på portalen Tarjouspalvelu (Anbudstjänsten).

Aktiva anbudsförfrågningar visas på leverantörsportalen Tarjouspalvelu (Anbudstjänsten) under fliken Anbudsförfrågningar utan inloggningsuppgifter. Utan inloggningsuppgifter visas namn på och beskrivning av anbudsförfrågan samt tidsfrist för anbudet. Genom att registrera sig i tjänsten kan man ladda ned anbudsförfrågan och tillhörande dokument till den egna datorn, ställa frågor om anbudsförfrågan, läsa svar på frågorna och lämna ett anbud elektroniskt. Registreringen är kostnadsfri och man får inloggningsuppgifterna omedelbart i samband med registreringen.

För alla upphandlingar som överskrider det nationella tröskelvärdet eller EU-tröskelvärdet publiceras dessutom alltid en upphandlingsannons i annonseringskanalen Hilma.

Även vid mindre upphandlingar (= upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet och EU-tröskelvärdet) använder Brahestad ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem, vars meddelanden publiceras på portalen Tjänst för småskalig upphandling på adressen: https://pienhankintapalvelu.fi/raahe.  För att kunna lämna ett anbud krävs att man registrerar sig, vilket är kostnadsfritt för anbudsgivaren.

Vi hjälper gärna till vid eventuella problem med inlämnandet av anbudet.

Råd och instruktioner om vad anbudet ska innehålla ges vid behov även via Norra Österbottens Företagares tjänst upphandlingsagent och av upphandlingsombudet Juha Väyrynen. Upphandlingsrådgivningen är kostnadsfri för företagare och offentliga upphandlingsenheter.

Vid större upphandlingar utnyttjar Brahestad även marknadsdialogsmöten. Vid mötena presenteras ett utkast till anbudsförfrågan som de deltagande potentiella anbudsgivarna kan kommentera ur sin egen synvinkel. Utifrån marknadsdialogsmötet gör upphandlingstjänsterna nödvändiga ändringar i anbudsbegäran innan den slutliga anbudsbegäran publiceras. Marknadsdialogsmötena är mycket bra tillfällen för både anbudsgivaren och den upphandlande enheten där båda parterna kan utbyta information innan det egentliga anbudsförfarandet inleds.

Marknadsdialogsmötena meddelas i annonseringskanalen Hilma.

För att kunna följa aktiva anbudsförfrågningar krävs att anbudsgivaren är aktiv. Anbudsgivarna har tillgång till så kallade vakttjänster, i vars användning man kan få instruktioner från tjänsten Hankinta-asiamies.