Tjänster

Brahestad är lagom stort för företagaren: vem du än vänder dig till, får du alltid vägledning till rätt hjälp. Vi önskar nya företagare varmt välkomna och ser våra företags framgång och välstånd som ett gemensamt intresse.

Värdefull information, gratis

Raahe Region Development erbjuder rådgivning för företag och alla som är intresserade av företagande, oavsett bransch och företagets storlek. Varje kund är lika viktig och det enda som behövs för att kontakta företagstjänsterna är en spirande tanke om företagande eller ett behov av att ventilera företagsfrågor med en samtalspartner över en kopp kaffe.

Experterna har en heltäckande bild av vår stad och även tyst kunskap om rörelserna på företagsfältet samt utmärkta kontakter. De tillhandahåller även kostnadsfri rådgivning om hur man etablerar sig i regionen, förändringar i företaget, investeringar och utveckling av företagsverksamheten.

Även stadens chef för företagstjänster betjänar företag som etablerar sig i vår region och företag som letar lokaler. Chefen kan ge aktuell information om lediga tomter och lokaler. Även nätverks- och PR-arbete utgör en integrerad del av chefens arbetsuppgifter.

Projekt som tilläggsverktyg

Utöver basservicen kan Raahe Region Development erbjuda en hjälpande hand till lokala företag via aktuella pågående projekt. Projekten planeras och deltagande i dem sker utifrån de behov som uppstår hos företagarna. Med hjälp av projekten kan man ordna olika utbildningar och informationsmöten, bilda nätverk över landskapsgränserna, skapa nya verksamhetsmodeller och få experter med särskild sakkunskap till företagens utvecklingsuppgifter. Mer information om pågående projekt finns på Raahe Region Developments hemsida.

Raahe Region Development
Företagsutvecklingschef Jussi Kemilä
Tfn 040 830 3018
jussi.kemila [at] raahe.fi
Raahe Region Development
Företagsutvecklingschef Riitta Palosaari
tfn 040 830 3198
riitta.palosaari [at] raahe.fi
Brahestad
Chef för företagstjänster
Harri Tuomikoski
tfn 040 135 6811
harri.tuomikoski [at] raahe.fi