Ekonomi och upphandlingar

Brahestads ledning och ekonomistyrning baserar sig på Brahestads stadsstrategi samt på den årliga budgeten och ekonomiplanen som godkänns av stadsfullmäktige.

I budgeten ställer stadsfullmäktige verksamhetsmål och ekonomiska mål för stadens olika sektorer. Dessa baserar sig på stadsstrategin. På så sätt används budgeten för att styra och genomföra målsättningarna enligt stadsstrategin.

Brahestad är en ansvarstagande kommun. För att tillgodose kommuninvånarnas intressen gör vi i Brahestad högklassiga och ekonomiska upphandlingar som främjar en sund konkurrens och har en omfattande och positiv effekt på samhället.

Mynt från olika länder på ett bord.
Bild: Steve Johnson, Unsplash.
Upphandlings- och ekonomitjänster
Rantakatu 50
92100 Brahestad