Upphandlingstjänster

Brahestads upphandlingstjänster är en expertenhet vars uppgift är att enligt upphandlingslagen och god handelssed ta fram årliga avtal för produkter och tjänster som används av Brahestads förvaltningsnämnder och regionala upphandlingsring.

Upphandlingstjänsterna bistår förvaltningsnämnderna med deras separata upphandlingar samt sköter vid behov konkurrensutsättningen av upphandlingarna.

Dessutom utövar upphandlingstjänsterna rådgivande verksamhet och ser till att upphandlingsmetoderna i stadens och dess dotterbolags samt upphandlingsringens upphandlingar är harmoniserade.

Ta gärna kontakt med oss, ställ frågor och ifrågasätt, så kan vi tillsammans utveckla Brahestads upphandlingsverksamhet i enlighet med upphandlingslagen.

Brahestad
Upphandlingstjänster
Rantakatu 50
PB 62
92101 Brahestad
hankinta [at] raahe.fi

Upphandlingschef
Leena Räsänen
tfn 040 830 3041
leena.rasanen [at] raahe.fi

Upphandlingsexpert
Maire Ylisirniö
tfn 044 439 4306
maire.ylisirnio [at] raahe.fi

Upphandlingsexpert
Anna-Kaisa Minkkinen
tfn 040 135 6912
anna-kaisa.minkkinen [at] raahe.fi