Lediga tjänster

Brahestad sysselsätter cirka 1 000 yrkesmänniskor inom olika yrkesområden. Välkommen till en kunnig och livskraftig arbetsgemenskap!

I rekryteringen använder Brahestad tjänsten Kuntarekry.fi. Vi erbjuder både fasta anställningar och tillsvidareanställningar. Brahestad är en rökfri arbetsplats.

Lediga tjänster ny

06/19/2024 - 08:00
Erityisluokanopettaja

06/19/2024 - 08:00
Erityisluokanopettaja

06/19/2024 - 08:00
Koulunkäynninohjaaja

06/19/2024 - 08:00
Koulusihteeri

06/19/2024 - 08:00
Luokanopettaja

06/19/2024 - 08:00
Luokanopettaja

06/19/2024 - 08:00
Luokanopettaja

06/19/2024 - 08:00
Luokanopettaja

06/19/2024 - 08:00
Luokanopettaja

06/19/2024 - 08:00
Oppilaanohjaaja

06/19/2024 - 08:00
Äidinkielen lehtori

06/19/2024 - 08:00
Äidinkielen lehtori

06/14/2024 - 12:00
Projektipäällikkö / Kv-asiantuntija

06/03/2024 - 08:00
Opettajien sijaisuudet lv. 2024 - 2025

05/20/2024 - 12:00
Etsivä nuorisotyöntekijä

05/16/2024 - 09:00
Ankkuri-ohjaaja

03/25/2024 - 14:35
Laitoshuoltajan sijaisuudet (jatkuva haku)

03/25/2024 - 14:28
Ravitsemistyöntekijän sijaisuudet (jatkuva haku)

09/13/2023 - 15:15
Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaisuudet