Företag

Brahestad är en öppen stad som skapar bra möjligheter för företagande, vare sig du siktar på den inhemska marknaden eller internationella spelplan. Vi erbjuder dig bra företagsnätverk, utmärkta trafikförbindelser och energisk företagsverksamhet.

Arbetar på en stålverk.
Raahe är en internationell och livlig stad. Foto: Tiina Lämsä.

Möjligheternas Brahestad

Brahestad står just nu inför en kraftig tillväxt, vilket är ovanligt idag. Lovande framtidsutsikter och storartade visioner är inte bara prat, snöbollen är redan i rullning. Investeringar för hundratals miljoner i metall-, energi- och gruvindustrin, samt turismbranschen som utvecklas med en helt ny puls sätter verklig press på tillväxten även inom byggbranschen, handeln och tjänsterna.

När man dessutom lägger till generationen som går i pension och det ökade behovet av omsorgstjänster, kan vi konstatera att Brahestad verkligen har behov av ny arbetskraft. Även vid en försiktig uppskattning kommer staden att få 1 000 nya arbetsplatser under de närmaste åren. Nya bostadsområden detaljplaneras i snabb takt, skolor och daghem byggs årligen och infrastrukturen utvecklas. Intill hamnen och i den omedelbara närheten av riksväg 8 finns det fler alternativ för byggande.

Arbetsklimatet och stödet har betydelse

I Brahestad lyssnar vi på företagarna och de kan vara med och påverka. Sedan flera år har vi arbetat för att skapa en företagsvänlig kultur. En öppen dialog, konsekvensbedömning för näringslivet vid investeringsbeslut samt expertorganisationen Raahe Region Development,som främjar konkurrenskraften i hela den ekonomiska regionen, stöder ett framgångsrikt företagande i vår region. I Brahestad är priserna rimliga och det finns gott om både lokaler och tomter – med det bästa läget. Välkommen med i gänget!