Stadsdirektören

Stadsdirektören leder staden underställd stadsstyrelsen. De främsta uppgifterna är att leda stadens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet.

Stadsdirektören ser även till att ärenden som behandlas av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen bereds på behörigt sätt, samordnas och verkställs. Dessutom är stadsdirektören föredragande i stadsstyrelsen och dess utvecklingsnämnd och leder stadens ledningsgruppsarbete.

Sektorsdirektörerna lyder under stadsdirektören.

Koncernförvaltningen leder, styr och övervakar hela stadskoncernen under ledning av stadsdirektören. Koncerntjänsterna leds av stadsdirektören och affärsdirektören lyder under denne.

Stadsdirektören är ordförande i alla stadens ledningsgrupper samt i stadskoncernens ledningsgrupp.

Stadsdirektörens blogg

Stadsdirektör

Leena Mikkola-Riekkinen

leena.mikkola-riekkinen [at] raahe.fi

Ledningens sekreterare

Paula Lumme

tfn 040 135 6777

paula.lumme [at] raahe.fi