Eftermiddagsverksamhet

I enlighet med lagen om grundläggande utbildning är eftermiddagsverksamheten för skolelever avsedd för elever i årskurs 1 och 2 i skolor inom Brahestad samt elever som har beslut om särskilt stöd i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Ansökan

I januari skickas ett meddelande om eftermiddagsverksamheten och anvisningar om hur man ansöker till den till alla elever som börjar årskurs 1 på hösten. Anmälan sker via Wilma. Vid anmälan av elever i årskurs 2 används de befintliga inloggningsuppgifterna till Wilma. Det går att ansöka till eftermiddagsverksamheten med en blankett även efter att ansökningstiden har löpt ut.

Om ansökan till eftermiddagsverksamheten informeras i lokaltidningen, Brahestads webbplats och via Wilma-systemet.

Vårdnadshavaren får beslutet om en eventuell plats i eftermiddagsverksamheten under våren.

Frågor

Frågor om eftermiddagsverksamhet som förverkligas i Brahestad och eventuella lediga platser:

  • Skolor som ordnar eftermiddagsverksamhet
  • Utbildningsväsendet i Brahestad, Rantakatu 5 D, vån. 1, 92100 Brahestad
  • Tfn 040 130 3833 eller birgitta.huhtamaki [at] raahe.fi (birgitta[dot]huhtamaki[at]raahe[dot]fi)

Brahestads utbildningsväsende ansvarar för genomförandet av eftermiddagsverksamheten och verksamheten ordnas av skolornas rektorer/skolchefer.

Verksamheten omfattar bland annat pyssel, lekar, motion, utelekar, hantverk, självständig verksamhet och möjlighet till vila. Barnet kan göra läxor på verksamhetsstället såvida detta har avtalats med föräldrarna, läraren och ledaren. Under verksamheten serveras barnen mellanmål. Skolgångshandledarna leder eftermiddagsverksamheten.

Eftermiddagsverksamheten börjar när skolan slutar (kl. 11 eller kl. 12) och fortsätter till kl. 16.30. Verksamhet ordnas på alla skoldagar, förutom skoldagar som infaller på lördagar. Under skolloven ordnas ingen eftermiddagsverksamhet.