Koululaisten iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta lukuvuonna 2017 - 2018

Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu Raahen kaupungissa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Antinkankaan koulun, Harakkamäen koulun, Honganpalon koulun, Keskuskoulun, Koivuluodon koulun (Ollinsaari), Pattasten koulun ja Kirkonkylän koulun oppilaille. Iltapäivätoiminnan toteuttajana on Raahen kaupungin opetustoimi ja toimintaa organisoivat koulujen rehtorit/koulunjohtajat.

Iltapäivätoiminnan tavoitteet

  • Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
  • Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
  • Eettisen kasvun tukeminen
  • Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen

Toiminta sisältää mm. askartelua, leikkiä, liikuntaa, ulkoilua, käden taitoja, omaehtoista toimintaa ja mahdollisuuden levähtää. Lapsi voi tehdä toimintapaikassa läksyjä, mikäli vanhempien, opettajan ja ohjaajan kesken on asiasta sovittu. Lapsille tarjotaan toiminnan aikana välipala. Kaupungin toteuttamassa toiminnassa ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.

Iltapäivätoiminta (IP) alkaa koulun päättymisestä (klo 11 tai klo 12) jatkuen klo 16.30 saakka. Koulujen loma-aikoina ei järjestetä iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksu lukuvuonna 2017 - 2018.

Asiakasmaksu 110€/ kuukausi

- jos lapsi osallistuu toimintaan yli 10 päivää kuukaudessa

Asiakasmaksu 55€/ kuukausi

- jos lapsi osallistuu toimintaan korkeintaan 10 päivää kuukaudesa

Perheiltä, jotka saavat toimeentulon perusosaa, ei peritä asiakasmaksua.

Asiakasmaksuun sisältyy ohjattu toiminta, askartelu- ym. materiaali, välipala, mahdolliset toiminta-aikana tehtävät retket sekä lasten tapaturmavakuutus. Toimintaan osallistumisesta ei peritä muita maksuja.

Iltapäivätoimintapaikat lukuvuonna 2017 - 2018

Antinkankaan koulu
Toimintapaikka: Rantakatu 7 G, 92100 Raahe
puh. 040 135 6997 tai 040 135 6706 (toiminta-aikana)

Harakkamäen koulu
Toimintapaikka: Harakkamäen koulu
puh. 040 830 3094 (toiminta-aikana)

Honganpalon koulu
Toimintapaikka: Honganpalon nuorisotila
puh. 040 135 6999 (toiminta-aikana)

Keskuskoulu
Toimintapaikka: Ouluntie 11, 92100 Raahe
puh. 040 135 6992 (toiminta-aikana)

Kirkonkylän koulu
Toimintapaikka: Kirkonkylän koulu
puh. 040 311 0462 (toiminta-aikana)

Koivuluodon koulun Ollinsaaren toimipiste
Toimintapaikka: Koulukuja 1, 92120 Raahe
puh. 040 135 6995 (toiminta-aikana)

Pattasten koulu
Toimintapaikka: Pattasten koulu
puh. 040 135 6938 (toiminta-aikana)

Tiedustelut Raahessa toteutettavasta iltapäivätoiminnasta ja mahdollisista vapaista paikoista

  • Iltapäivätoimintapaikat (toiminta-aikana)
  • Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella lukuvuoden aikana suoraan ko. koulun iltapäivätoimintapaikasta.