Hankkeet

Raahen opetustoimessa tehdään aktiivista kehittämistyötä, jota tukevat erilaiset Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitukset. Hankkeiden avulla pystytään tarttumaan ajankohtaisiin tarpeisiin sekä kehittämään arkea ja toimintamalleja entisestään. Raahen opetustoimen kehittämishankkeet ovat linjassa opetustoimen strategiaan ja näin ollen myös hankkeiden kantavia teemoja ovat mm. yhteisöllinen oppilashuolto, tunne- ja vuorovaikutustaidot, positiivinen pedagogiikka ja kouluunkiinnittymisen tukeminen. Tavoitteena on vapauttaa aikaa kiireettömälle yhdessä tekemiselle, yhteisöllisyydelle sekä yhteiselle ajattelulle.

Tämän hankeosion sivuja päivitetään säännöllisesti.