Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Jokaisella lapsella on oikeus saada laadukasta opetusta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Jos oppilaalla ilmenee pulmia oppimisessa tai koulunkäynnissä, hänelle annetaan monipuolista tukea mahdollisimman varhain. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Mikäli oppilaalle ei kyetä tarjoamaan riittävää tukea lähikoulussa, hänet ohjataan opiskelemaan kaupungin yhteisiin erityisen tuen ryhmiin. Oppilaalle parhaiten soveltuva opiskelupaikka pyritään löytämään yhteistyössä oppilashuollon ja huoltajien kanssa.

Tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Kaikilla oppilailla on oikeus yleiseen tukeen. Opettajalla on vastuu opetusryhmänsä jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioon ottamisessa opetuksessa. Moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Sen tavoitteena on ehkäistä koulunkäynnin vaikeuksien lisääntyminen. Pulmien ilmetessä käytetään aina ensisijaisesti koulun omia tukitoimia.

Yleisen tuen muotoja ovat mm. joustavat opetusjärjestelyt, oppilaanohjaus ja avustajapalvelut.

Pedagogisen tuen koordinaattori
Anita Paani
Puh. 040 839 9002
anita.paani [at] raahe.fi