Joustava perusopetus

Raahessa toimii neljä joustavan perusopetuksen (JOPO) luokkaa. Luokat sijaitsevat Pattasten koululla, Merikadun koululla, Saloisten koululla ja Vihannin yläkoululla. Jokaisessa JOPO-luokassa työskentelee opettaja ja ohjaaja. Myös koulukuraattori tekee tiivistä yhteistyötä JOPO-luokan kanssa. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti noin 10 oppilaan ryhmissä. JOPO-opetusta järjestetään koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä. JOPO-luokissa opiskelu tapahtuu urakkamuotoisesti oppimissuunnitelmaan kirjatun suunnitelman mukaisesti. Opiskeluun sisältyvät myös työssäoppimisjaksot ja vuosittain tehtävät opinto- /ryhmäytymisretket. Mikäli oppilaalla on tarvetta edetä vuosiluokkiin sitomattomasti, tehdään erillinen anomus oppilaskohtaisesti.

Hakeminen

Oppilas valitaan JOPO-luokan oppilaaksi oppilaan tai huoltajan hakemuksesta ja koululta tehtävän esityksen perusteella. Päätöksen tekee opetus- ja kasvatusjohtaja.
Huoltaja saa tarvittavan hakulomakkeen koulukuraattorilta.

Ennen hakemista huoltajan ja oppilaan on hyvä keskustella joustavan perusopetuksen soveltuvuudesta oppilaalle koulukuraattorin tai JOPO-opettajan kanssa. Koulukuraattori voi myös suositella oppilaalle JOPO-luokalle hakemista oppilashuollollisista tai muista syistä.

Hakuaikaa JOPO-luokalle on maaliskuun loppuun saakka. Erityistilanteissa JOPO-luokkaan voi hakea myös kesken lukuvuoden.

Kenelle

Joustavaan perusopetukseen voivat hakea 7–9-luokkien oppilaat, joilla joku seuraavista kriteereistä täyttyy:

  • Alisuoriutuminen koulussa
  • Heikko opiskelumotivaatio
  • Puutteet elämänhallinnassa
  • Vaara syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä
  • Perusopetuksen päättötodistuksen saamisen vaarantuminen
  • Oppilaan sosiaalinen sopeutumattomuus

Kaikkien oppilaiden kohdalla ehtona on myös oletus siitä, että oppilas käy koulua saatuaan paikan JOPO-luokassa sekä selviytyy JOPOlla käytettävistä opetus- ja opiskelumenetelmistä.

Lisätietoja koulujen verkkosivuilta