Tukiluokka

Raahen opetustoimeen on perustettu väkivaltaisella käyttäytymisellä oireilevien lasten Tukiluokka. Tukiluokka toimii Brain centerin tiloissa. Tukiluokan tiimissä toimivat kaksi luokanopettajaa, koulunkäynninohjaaja sekä koulusosionomi.

Tukiluokka on tarkoitettu 0-6 lk. oppilaille (koskee myös päiväkotien eskareita), joita voi olla kuukauden mittaisella jaksolla kerrallaan 4 - 6. Yläluokkien oppilaita voidaan ottaa luokkaan, mikäli pienempiä lapsia ei ole jaksolla samanaikaisesti. Jakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä kodin, lähettävän koulun/esiopetusryhmän sekä sosiaalitoimen ja perheneuvolan kanssa.

Tukiluokalle siirtyminen tapahtuu rehtorin/koulunjohtajan/päiväkodin johtajan aloitteesta neuvonpidon kautta, jos koulun tai päiväkodin omat tukitoimet eivät enää riitä.

Toiminnan tavoitteena on, että lapsi palaa Tukiluokka-jakson jälkeen omaan luokkaansa / esiopetusryhmäänsä ja tukitoimia on saatu käynnistettyä.

Mikäli Tukiluokassa ei ole lapsia, tiimin jäsenet jalkautuvat varhaiskasvatuksen ja koulujen ryhmiin, joissa on väkivaltaisella käyttäytymisellä oireilevia lapsia.

Pedagogisen tuen koordinaattori
Anita Paani
anita.paani [at] raahe.fi
Puh. 040 839 9002
Vastuurehtori
Anne-Maria Tokola
anne-maria.tokola [at] raahe.fi
Puh 044 439 4353