Tukiluokka

Tukiluokka on jaksomuotoinen tukitoimi oppilaalle, jolla on tunne-elämän, itsesäätelyn ja käyttäytymisen haasteita. Tukiluokka on tarkoitettu 0–6 lk. oppilaille (koskee myös päiväkotien eskareita), joita voi olla noin kuukauden mittaisella jaksolla kerrallaan 4–6. Oppilaan haasteet ilmenevät fyysisenä väkivaltana tai sen uhkailuna itseä, toisia oppilaita tai koulun henkilökuntaa kohtaan. Tukiluokalle siirtyminen tapahtuu opettajan/rehtorin/koulunjohtajan/päiväkodin johtajan aloitteesta neuvonpidon kautta, jos koulun tai päiväkodin omat tukitoimet eivät ole enää riittäviä.

Tukiluokka toimii Brain Centerin tiloissa (Rantakatu 5 D, Brain Center, 1. krs). Tukiluokan tiimissä työskentelevät kaksi luokanopettajaa, koulunkäynninohjaaja sekä koulusosionomi. Jakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä myös kodin, lähettävän koulun / esiopetusryhmän sekä sosiaalitoimen ja perheneuvolan kanssa.

Oppilas etenee opetuksessa oman luokkansa tahtiin ja käyttää opetuksessa oman koulunsa oppimateriaaleja. Tukijaksolla keskitytään oppilaan vahvuuksiin sekä tunne- ja itsesäätelytaitojen vahvistamiseen. Pieni ryhmä mahdollistaa vahvan aikuisen tuen. Toiminnan tavoitteena on, että lapsi palaa tukiluokkajakson jälkeen omaan luokkaan / esiopetusryhmään ja erinäisiä tukitoimia on saatu käynnistettyä.  

Mikäli tukiluokassa ei ole oppilaita, tiimin jäsenet jalkautuvat varhaiskasvatuksen ja koulujen ryhmiin, joissa ilmenee käyttäytymisen haasteita. 

Pedagogisen tuen koordinaattori
Anita Paani
anita.paani [at] raahe.fi
Puh. 040 839 9002
Vastuurehtori 
Anne-Maria Tokola
anne-maria.tokola [at] raahe.fi
Puh 044 439 4353