Gamla Brahestad

När Brahestads stadsplan ritades om efter branden 1810, byggde stadens borgare, handelsmän och sjömän sina hus enligt tidens stilideal. Vi har fortfarande kvar den fantastiska trähusstaden från 1800-talet som är full med berättelser från segelfartygens tid. Kom och se själv!

Brahestads teaters skådespelartrupp är på promenad i Brahestads gamla stadsdel.
Gamla Brahestad – ett harmoniskt förbund mellan historien och nuet. Bild: Henri Ylikulju, Brahestads ekonomiska regions bildbank.

Gamla Brahestad är en av de bäst bevarade trähusstäderna i Finland. I Gamla Brahestad finns cirka 150 gamla bostadshus och ett par hundra ekonomibyggnader. Det är en levande stadsdel som du kan bekanta dig med till fots, på cykeln eller med bilen.