Arbete och studier

Den frodande tillväxten erbjuder allt fler arbetstillfällen och mer välbefinnande samt fantastiska möjligheter till att stärka företagsverksamheten och skapa nytt. Redan nu finns de massor av olika studievägar och fler utvecklas kontinuerligt.

Kunnig arbetskraft behövs

Vår näringsstruktur bygger i stor utsträckning på industrin. Vid sidan av SSAB är Brahestads välfärdssamkommun och Brahestad de största arbetsgivarna. Handels- och fritidstjänsterna kommer under de närmaste åren att behöva ännu fler aktörer. Om du inte hittar lediga tjänster inom just ditt kunskapsområde, stödjer staden dig med olika tjänster för att hitta en ny karriärväg.

Stora projekt eldar på tillväxten

Brahestad står inför en positiv utmaning, då det hela tiden föds allt fler nya arbetsplatser i regionen inom flera olika branscher. Till exempel är efterfrågan stor på ingenjörer, elektriker, byggare, experter inom gruvbranschen, vårdare, barnträdgårdslärare och ekonomiexperter! Staden kan även erbjuda nya företagare fantastiska möjligheter och expertkunniga företagstjänster.

”Nu är det verkligen ett gyllene tillfälle att starta företag i Brahestad!”

Trygga skolvägar i Brahestad

Vår stad garanterar en hälsosam skola för alla barn. Vi investerar tiotals miljoner i nya lokaler. Allaktivitetshuset Antinkangas öppnades 2018 och är ett lysande exempel på detta. Efter grundskolan finns studieplatser på andra stadiet i gymnasiet och i utbildningscentret Koulutuskeskus Brahe. Högre högskoleexamina kan man avlägga inom bygg- och maskinteknik, examensdelar via öppna universitetet samt läroavtalsutbildning inom spelbranschen.

Lära sig nya färdigheter

Vid medborgarinstitutet Raahe-opisto kan du lära dig många nya färdigheter antingen för ditt eget höga nöjes skull eller för att utveckla dina yrkeskunskaper. Där erbjuds olika långa kurser för såväl barn som vuxna. Också den grundläggande konstutbildningen ordnas av Raahe-opisto. Vid Musikinstitutet kan man i sin tur avlägga en slutexamen antingen på grundläggande eller institutnivå.

Bakom havet finns fabriksrör.
Stålfabriken i Brahestad, SSAB. Bild: Saara Böök.