Delta och påverka

I Brahestad innebär invånarnas påverkan i stadens ärenden mycket mer än bara att välja kandidater i kommunalvalen.

Människor som arbetar tillsammans vid bordet.
Delaktighetsmöte under planläggningen av Pikkulahti. Bild: Brahestad.

Nycklar påverkar

De bästa resultaten uppnår vi tillsammans.

Aktiva invånare kan göra sin röst hörd via flera kanaler. Stadsbornas åsikter är värdefulla för Brahestad och man vill uppmuntra alla till delaktighet. Därför har vi gjort det mycket enkelt att lämna respons och ta kontakt direkt med de olika enheterna. Vårt öppna beslutsfattande och vår aktiva informering hjälper Brahestadsborna att hålla sig uppdaterade om vad som händer i staden och när det är hög tid att engagera sig i frågor som intresserar en själv.

Närdemokratimodellens invånarträffar och de delaktighetsmöten som planläggningen ordnar är bra exempel på tillfällen då invånarna kan lyfta fram sina synpunkter samt ställa direkta frågor. Livesändningarna från stadsfullmäktiges sammanträden möjliggör å sin sida närvaro också för dem som inte kan vara på plats fysiskt.