Elevvård

Elevvårdens mål är att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande. I skolorna genomförs elevvården i form av generellt inriktad elevhälsa som skolans hela personal arbetar med och i form av individuellt inriktad elevhälsa och individuella elevvårdstjänster för enskilda elever.

Elevvårdens tjänster omfattar skolkuratorns och psykologens tjänster samt skolhälsovården.

Eleven har rätt att självständigt söka sig till tjänsterna utan medgivande av vårdnadshavaren. Också vårdnadshavare, lärare och övrig skolpersonal kan ta kontakt med elevvården. Vårdnadshavare underrättas om kontakten.

Elevvården är lagstadgad verksamhet (lagen om elev- och studerandevård) och således avgiftsfri för eleverna.