Föra barnen på tal-samtal

En av de samarbetsformer mellan hemmet och skolan som används i Brahestad är Föra barnen på tal-samtalet i enlighet med arbetsmetoden Fungerande barn och familj. Metoden stödjer familjernas välbefinnande på bred basis och Föra barnen på tal-samtal används vid flera enheter. Tillämpningen av den här arbetsmetoden stödjer betoningen av förebyggande arbete, elevens och vårdnadshavarens delaktighet samt iakttagande av elevens individuella förutsättningar, resurser och behov, som nämns i grunderna för grundskolans läroplan.

I Brahestads skolor erbjuds samtalet till alla vårdnadshavare med barn i årskurserna 1, 3, 5 och 7.  Dessutom är det bra att hålla ett Föra barnet på tal-samtal om barnets situation förändras på något sätt (barnets närmaste vuxna på skolan eller i hemmet ändras eller barnets livssituation ändras på något annat sätt). Även vårdnadshavare kan, om de vill, begära ett Föra barnet på tal-samtal.