NOVA 2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

NOVA2-hankkeen rahoittajien logot.

Yhteyshenkilö:
Tanja Löytynoja
tanja.loytynoja [at] popli.fi
puh. 050 356 5144

Tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15-29 -vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- ja alueuudistuksessa nuorille kohdistettujen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Hankkeen taustalla on NOVA - Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla -hanke (S21027), jossa selvitettiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevia, järjestö- ja kuntasektorin tuottamia matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja niiden kehittämismahdollisuuksia.

Hankkeen nimi: NOVA 2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla.

Hankekoodi: S21350.

Toteutusaika: 1.6.2018–31.5.2021.

Hankebudjetti: 504 000 €.

Hankehallinnointi: Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry.

Osatoteuttajat: Oulun diakonissalaitoksen säätiö / ODL Liikuntaklinikka, Oulun, Pudasjärven ja Raahen kaupungit sekä Muhoksen ja Iin kunnat.

Muualla verkossa: NOVA 2 -hankkeen internet-sivut