Organisaatiouudistus

Raahen kaupungin organisaatiouudistus tähtää kaupungin toiminnan ja talouden tehostamiseen. Organisaatiouudistus toteutetaan vuosina 2019-2025.

Uudistuksen tavoite

Organisaatiouudistuksella halutaan ajanmukaistaa ja tehostaa Raahen kaupungin toimintaa. Uudelleenjärjestelyllä pyritään löytämään paras toimintamalli sekä asukas- että asiakasnäkökulmasta käytössä olevien resurssien rajoissa.

Aikataulu

Työ käynnistyi tammikuussa 2019. Yhteisessä suunnittelussa mukana olivat kaupungin johdon ja toimialajohtajien lisäksi edustajat kaupunginvaltuustosta ja -hallituksesta, lautakunnista, kaupungin henkilöstöstä ja työsuojelusta.

  • Työryhmän esitys uudistuksesta kaupunginhallitukselle ja henkilöstölle elokuussa 2019:
  1. Tavoitteiden mukaisiin säästöihin päästään uudistamalla palveluverkkoa vaiheittain 2020-2025.
  2. Uudistuksen vaatimat investoinnit ja muut merkittävät muutokset käsitellään edelleen erikseen vuositasolla budjetin laatimisen yhteydessä ottaen sen hetkiset olosuhteet huomioon.
  3. Kuntalaisten kokonaispalvelutaso säilyy hyvällä tasolla ja tasavertaisuus lisääntyy.
  4. Henkilöstön irtisanomis- tai lomauttamissuunnitelmia esitykseen ei sisälly.
  • Yhteistoimintaneuvottelut esityksen käsittelemiseksi elo-syyskuun aikana päättyivät 9.10.
  • Uudistusesitys käsiteltiin kaupunginhallituksessa 5.11. ja kaupunginvaltuustossa 11.11.

Lisätietoja uudistusesityksestä

Kuntalaisille avattiin myös kommentointikanava, jonka tarkoituksena oli käydä keskustelua aiheesta sekä tuoda kuntalaisten mielipiteet julkiseen tietoon uudistusesityksen yhteistoimintavaiheessa ennen päätöksentekoa. Tutustu koontiin kuntalaisten kommenteista ja vastauksista.

Lisätiedot
Viestintäpäällikkö
Leena Törmälä
puh. 040 830 3079
leena.tormala [at] raahe.fi