Kuulutus melupäätöksestä / Raahen Konepajatyö Oy

Asia

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja on käsitellyt Raahen Konepajatyö Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna. Meluilmoitus koskee 8.6.2024 järjestettävää yrityksen vuosijuhlaa osoitteessa Pajakatu 3.

Nähtävilläolo

Päätöspäivä 6.5.2024. Kuulutuksen julkaisupäivä on 6.5.2024. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 13.5.2024. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 6.5.-13.6.2024 välisen ajan Raahen kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 13.6.2024, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä hallinto-oikeudessa. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa päätöksen tehnyt ympäristötarkastaja Henna Laurila, puh. 044 439 3503, henna.laurila [at] raahe.fi