Lähidemokratiahallituksen avustukset

Raahelaiset eläkeläis-, lastensuojelu-, vammais- ja muuta sosiaalista työtä tekevät järjestöt voivat hakea toiminta-avustusta lähidemokratiahallitukselta. Avustusta voivat hakea myös kylä-, asukas- ja kotiseutuyhdistykset. Myös rekisteröimättömät yhdistykset ja toimintaryhmät voivat hakea avustusta, jos niiden nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Toiminta-avustuksena jaetaan yleisavustusta ja kohdeavustusta. Yleisavustus on tarkoitettu hakijan yleisen toiminnan tukemiseen järjestön toimialan ja sääntöjen puitteissa.

Kohdeavustus on kertaluonteinen avustus, joka maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen. Kohdeavustusta voi hakea kertaluonteisiin kehittämiskohteisiin ja pienimuotoisiin asuinalueiden liikuntapaikkojen kunnossapitokohteisiin.

Toimi näin

Hae avustusta määräaikaan mennessä lähidemokratiahallituksen sähköisellä avustushakemuksella. Yleisavustuksen hakuaika on 1.3.-31.3.2021. Kohdeavustuksen hakuajat ovat keväällä 1.-30.4.2021 ja syksyllä 1.-30.10.2021.

Verkkohakemuksen täyttäminen edellyttää, että hakijayhdistyksen tai ryhmän yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkolomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnusten avulla.

Täytä verkkohakemus huolellisesti. Valitse lomakkeelta, haetko lähidemokratiahallitukselta yleis- vai kohdeavustusta.

Liitä hakemukseen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Kohdeavustuksen haku edellyttää myös kustannusarvion ja suunnitelman toimittamista lähidemokratiahallitukselle.

Jos et voi lähettää kaikkia liitteitä verkkohakemuksen mukana, voit toimittaa niitä myös hakuajan umpeuduttua. Lähetä tällöin liitteet avustusten täydennysliitteiden verkkolomakkeella. Jos mahdollista, lähetä liitetiedostot tekstitiedostoina (esim. pdf, doc, excel) kuvatiedostojen (jpeg, png) sijaan.

Jos sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen. Lähetä tulostettu lomake liitteineen Raahen kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Lähidemokratiahallituksen toiminta-avustukset on tarkoitettu Raahen alueella toimivien eläkeläis-, lastensuojelu-, vammais- ja muuta sosiaalista työtä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen. Lisäksi avustusta jaetaan raahelaisten kylä-, asukas- ja kotiseutuyhdistysten toiminnan tukemiseen.

Tukea voidaan myöntää myös toisessa kunnassa toimiville yhdistyksille, jos niillä on Raahessa toimiva osasto tai muu elin. Tällöin osaston tai elimen toiminnan on oltava kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä.

Avustusta ei myönnetä:

  • kaupungin hallintokuntien tuottamaan toimintaan
  • toimenpiteisiin kaupungin omistamissa tai hallinnoimissa kohteissa
  • verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen
  • koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään tai niiden toimintaan liittyvän toiminnan tukemiseen
  • ryhmille tai yhdistyksille, joilla ei ole toimintasuunnitelmaa
  • toimi- tai toimintatilojen ylläpitokustannuksiin
  • hakijalle, jolla on mahdollisuus hakea ja saada avustusta toiselta kaupungin viranomaiselta kyseistä viranomaista koskevan erityislainsäädännön nojalla.

Toimipiste

Ratakatu 3
92100 RAAHE

Kolme nauravaa henkilöä.
Lähidemokratiahallitus jakaa vuosittain avustuksia esimerkiksi kylä-, asukas- ja kotiseutuyhdistyksille. Kuva: Priscilla du Preez, Unsplash.
Lisätiedot
Kansalaistoiminnan ja osallisuuden päällikkö
Ari Pietarinen
puh. 040 830 3006
ari.pietarinen [at] raahe.fi