VALPAS 2

VALPAS2 -hankkeen rahoittajien ja toteuttajien logot.

Yhteyshenkilöt:
Sanna Laine, projektipäällikkö
sanna.laine [at] nuortenystavat.fi
puh. 044 5512 408

Kati Paasovaara, projektikoordinaattori
kati.paasovaara [at] nuortenystavat.fi
puh. 044 7341 907

Taru Junno, työkykyvalmentaja, Raahe
taru.junno [at] nuortenystavat.fi
puh. 044 7342 073

VALPAS 2 -hankkeessa kehitetään sektorirajat ylittävää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä Kittilän ja Posion kuntien, Ylivieskan ja Raahen kaupunkien sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa Nuorten Ystävien valmennuspajamallia soveltaen. Hankkeen kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat pohjoissuomalaiset nuoret ja nuoret aikuiset (15–40 vuotiaat), jotka ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa ja vaarassa tipahtaa palvelujen ulkopuolelle.

VALPAS 2 kehittää käytännönläheisiä monialaisia palvelupolkuja matalan kynnyksen toimintaan palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeista käsin ja toiminta räätälöidään kumppanikuntiin sopivaksi. Hankkeen tavoitteena on kaikissa kumppanikkunnissa:

  • Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen etsivällä ja jalkautuvalla työllä.
  • Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen kuntiin yhdessä vaikeimmassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.
  • Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuus, elämänhallinta ja työelämävalmiudet vahvistuvat sosiaalisen kuntoutuksen avulla.
  • Sairaanhoitopiirien ja kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen ja yhteiskehittäjyys-toimintamallin luominen.

Hankkeen nimi: VALPAS 2.

Hankekoodi: S21850

Toteutusaika: 1.1.2020–31.12.2022.

Hankebudjetti: 1 181 331 €.

Hallinnointi: Nuorten ystävät ry.

Yhteistyössä: Kittilän ja Posion kunnat, Raahen ja Ylivieskan kaupungit sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.