Työllistämisen kuntalisä

Raahen kaupunginhallitus on päättänyt myöntää työllistämisen kuntalisää raahelaisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tai yrityksille/yksityisille henkilöille, jos ne työllistävät palkkatukeen oikeutetun työntekijän.

Kuntalisää voidaan myöntää

  • ilman palkkatukivelvoitetta yli 300 päivää työttömänä olleille henkilöille 500 € kuukaudessa ja yli 1 000 päivää työttömänä olleille henkilöille 750 € kuukaudessa
  • edellä mainitut ehdot täyttäville palkkatukea saaville työttömille henkilöille sillä ehdolla, että palkkatuki ja kuntalisä yhdessä eivät saa ylittää henkilön palkkauksesta aiheutuvia kustannuksia

Ehdot kuntalisän myöntämiselle

  • työllistettävän henkilön tulee asua ja olla kirjoilla Raahessa
  • työllistämisaika vähintään 6 kk (26 viikkoa)
  • kokoaikainen työ (tai vähintään 85 %)
  • TES:n mukainen palkka
  • työnantajan/kuntalisän hakijan tulee olla raahelainen tai valtakunnallinen Raahessa toimiva/työllistävä yhdistys, järjestö, säätiö tai raahelainen yritys tai yksityishenkilö
  • tapauskohtaiseen harkintaan perustuen työnantaja voi olla myös siikajokinen tai pyhäjokinen, jos se työllistää raahelaisen työttömän henkilön

Kuntalisähakemukseen on liitettävä mukaan työsopimus ja mahdollinen palkkatukipäätös.

Työnsuunnittelija
Katja Yli-Hukka
katja.yli-hukka [at] raahe.fi
Puh. 040 3110 359

Kuntalisähakemukset ja kuntalisätilityslomake liitteineen toimitetaan osoitteella:
Raahen kaupunki / kirjaamo
PL 62
92101 RAAHE