Kenelle kuuluukaan kunnossapitovastuu kesällä?

Kesäaikaan meille tulee valituksia leikkaamattomista nurmialueista, tienvierustoista sekä pusikoituneista ojista. Aina ei kuitenkaan vastuu olekaan kaupungilla, vaan homma voi kuulua osiltaan kiinteistön omistajalla tai -haltijalle.
Kiinteistöjen omistajien tai -haltijoiden vastuulle kuuluu:
- jalkakäytävien puhdistus ja siistinä pitäminen
- taloliittymien ja rumpujen puhdistus ja auki pitäminen
- tontin rajasta 3 metrin etäisyydelle ulottuva, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella nurmikon hoito, roskien poistaminen, muu puhtaanapito sekä kasvillisuuden siistinä pitäminen
- tontin viereisen ajoradan siistinä pitäminen katualueen keskilinjaan asti
Kunnossapitovelvoitteet perustuvat lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005) ja koskevat näin ollen kaikkia raahelaisia ja Suomessa asuvia.

Jaa sosiaalisessa mediassa