Talviuintipaikan avaimien luovutus alkaa tiistaina 1.9.

Talviuintipaikalle aletaan luovuttamaan uusia avaimia tiistaina klo 8 urheilutalo Raahelasta, Palokunnanaktu 28.

Avain pukuhuoneeseen talviuintikaudelle maksaa 30 €. Talvituintikausi on 1.9.-31.5. välisen ajan. Oston yhteydessä otetaan ylös henkilötiedot ja lasku asiakkaalle lähetetään niiden perusteella. Avain on henkilökohtainen ja avaimen saa heti mukaansa.

Vanhat avaimet voi palauttaa samassa yhteydessä Raahelaan.

Urakoitsijan tiedote Rantakatu-Mettalankatu vesihuoltosaneerauksesta

Hyvät asukkaat ja tienkäyttäjät!

Rantakatu – Mettalankatu vesihuoltosaneerauksen työt ovat käynnissä. Työt tehdään seuraavasti:

 • Katujen pitkin rakennetaan jätevesilinja, hulevesilinja ja vesijohto.
 • Kadut suljetaan vaiheittain ulkopuolisilta pois.
 • Työt suoritetaan siten, että tonteille menevät pääsevät ohittamaan työalueen.

Maanantaina 17.8.2020 alkavat työt Rantakatu- Fellmanin puistokadun ja Merikadun risteyksessä. Työt aloitetaan Merikadun puolelta, koulun kohdalla. Arvioitu aika kaivamisesta koulun ohi on 2-3 päivää. Kaivutöiden takia kadut joudutaan sulkemaan väliaikaisesti. Liikenne ohjataan täksi ajoiksi kiertoteille. Toivomme ihmisten noudattavan työnaikaista nopeusrajoitusta sekä muuta liikenteenohjausta.

Pahoittelemme työstä johtuvaa häiriötä.

Lisätietoja

Sundström Ab Oy
Työnjohtaja Tomas Sundström, puh. 040 036 9233, tomas.sundstrom [at] sundstroms.fi

Infektiopoliklinikka avoinna myös lauantaisin, takaisinsoittopalvelu otetaan käyttöön

Viime viikkoina yhteydenotot Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän infektiopoliklinikalle ovat lisääntyneet ja palvelussa on ollut ajoittain ruuhkaa.

Infektiopoliklinikan aukioloaikaa jatketaan tästä viikosta (vk 33) alkaen myös lauantaille. Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen puhelimitse numerossa 040 135 8530 ma–pe klo 8–15 ja 15.8. alkaen myös lauantaisin klo 9–16. Taudin leviämisen hidastamiseksi on tärkeää olla aina ensin puhelimella yhteydessä ennen vastaanotolle hakeutumista.

Takaisinsoittopalvelu otetaan käyttöön – Koronatestejä mahdollista tehdä myös autokaistalla

Maanantaista 17.8. alkaen infektiopoliklinikalla otetaan käyttöön takaisinsoittopalvelu. Asiakas jättää takaisinsoittopyynnön siten, että järjestelmä pyytää soittajaa painamaan numeroa 1. Kun järjestelmä ilmoittaa, että takaisinsoittopyyntö on vastaanotettu, puhelun voi lopettaa. Hoitaja soittaa takaisin mahdollisimman pian.

Infektiopoliklinikalla koronatesti on mahdollista tehdä autokaistalla eli omassa autossa istuen. Ajankohta autossa tehtävälle testille sovitaan etukäteen ja näytteenotto sujuu nopeasti. Jos näytteenotto autossa ei ole mahdollista, koronanäytteen voi ottaa ohjatusti myös sisätiloissa.

Ruukin terveysasemalla otetaan koronanäytteitä torstaista 13.8. alkaen. Näytteenotto on avoinna klo 8–11. Aika varataan infektiopoliklinikan numerosta 040 135 8530.

Ole yhteydessä infektiopoliklinikkaan koronavirukseen sopivien oireiden ilmettyä

Jokaisen, jolla on koronavirukseen sopivia oireita, on tärkeää ottaa yhteyttä infektiopoliklinikkaan ja sen ollessa suljettu kiireellisissä asioissa joko OYS:n neuvontanumeroon (call center) 08 315 2655 tai hyvinvointikuntayhtymän päivystykseen 08 849 4511.

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen kaupungin opetustoimen tiedote lukuvuoden aloituksesta

Koulut alkavat poikkeuksellisen kevään jälkeen odottavin mielin. Uutta lukuvuotta aloitetaan kouluilla noudattaen hyviä hygienia- ja turvavälikäytäntöjä, joilla taataan mahdollisimman turvallinen kouluympäristö.

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Opetustoimessa seurataan tiiviisti yhteiskunnallista tilannetta liittyen koronaviruksen leviämiseen. Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset perusopetuslakiin (voimassa 1.8.–31.12.2020), joissa säädetään mahdollisuudesta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Mikäli koronaviruksen leviäminen alueellamme nykyisestä kiihtyy, poikkeukselliset opetusjärjestelyt voidaan ottaa käyttöön. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Mikäli näihin toimiin ryhdytään, opetustoimi tiedottaa toimista erikseen.

Hygieniaohjeet

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Koulupäivien rakenne

Koulupäivien alkamis- ja päättymisajat ilmoitetaan koulukohtaisesti. Välitunnit ja ruokailu pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan ryhmittäin ja porrastaen. Henkilökunnan liikkuminen yksikön sisällä sallitaan, turvaväleistä ja käsihygieniasta huolehtien. Yksiköiden yhteisten opettajien yksiköiden välinen liikkuminen sallitaan, mutta huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta. Yksiköstä toiseen liikkumista tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan välttää saman päivän aikana.

Iltapäivä- ja kerhotoiminta

Iltapäivätoiminta järjestetään turvallisuudesta ja hygieniasta huolehtien mahdollisuuksien mukaan porrastaen ja ryhmitellen. Kerhotoimintaa järjestetään koulujen sisäisenä toimintana.

Koulukuljetukset

Koulukuljetuksiin ei saa osallistua sairaana. Koulukuljetuksissa noudatetaan hyvää käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa. Koulukuljetukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan ryhmitellen ja porrastaen. Tarkemmat tiedot koulukuljetuksista ilmoitetaan koulukohtaisesti. Huoltajille, jonka lapselle on myönnetty koulukuljetus, voidaan maksaa Kansaneläkelaitoksen määrittelemä kuljetusavustus. Mikäli kuljetus järjestetään itse, tulee tästä ilmoittaa oman koulun rehtorille/johtajalle/koulusihteerille.

Koulutilojen käyttö

Koulun ulkopuoliset toimijat (pois lukien toiminta-, puhe-, ja fysioterapeutit) eivät saa toistaiseksi käyttää koulun tiloja. Liikuntasalien iltakäytöstä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Työelämään tutustumisjakso (TET)

TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen. 

Oppilashuolto

Oppilashuolto toimii kouluilla normaalisti. Oppilaiden hyvinvointia pyritään opetuksen ja oppilashuollon henkilöstön toimesta havainnoimaan entistä tarkemmin, mikäli vain mahdollista.

Poissaolot

Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja lupa tulee perustella. Sairaus sekä oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta koronavirustaudin riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Riskiryhmään kuuluvat oppilaat voivat anoa poissaoloa lääkärintodistuksen kanssa. Poissaolon pituus voi näissä tapauksissa olla enintään kaksi kuukautta.

Erityiset opetusjärjestelyt

Poissaolon sijaan riskiryhmään kuuluvalle oppilaalle voidaan tehdä päätös erityisistä opetusjärjestelyistä, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Tällöin oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslainsäädännöstä osittain poiketen, esimerkiksi etäopetuksena.

Sairastumiseen liittyvä ohjeistus

Infektio-oireen esiintyessä oppilaan on oltava koulusta pois. Näitä ovat esimerkiksi: 

 • yskä
 • nuha
 • kurkkukipu
 • lämpöily
 • oksentelu
 • ripuli.

Jos oppilas sairastuu koulussa infektio-oireeseen, ilmoittaa opettaja asiasta suoraan huoltajalle, joka hakee/ohjeistaa kotiin paluun välittömästi. Koulupäivän aikana sairastunut lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.

Huoltajat ottavat yhteyttä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän infektiovastaanottoihin, mikäli oppilaan hoidossa tarvitaan jatkotoimia.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ohjeet hengitystieinfektion hoidossa.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta yleensä vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun.

Omaehtoinen karanteeni

Kouluissa noudatetaan THL:n 10.8.2020 päivitettyä ohjeistusta omaehtoisesta karanteenista. Ohjeistuksen mukaan saapuessa Suomeen maasta, jonka kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, suositellaan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa oloa. Omaehtoinen karanteeni on suositeltava silloinkin, kun paluumatka Suomeen kulkee sellaisen matalamman riskin maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske.

Tietoa omaehtoisesta karanteenista THL:n sivuilla.

Opetustoimi tiedottaa vanhempia Wilman kautta

Opetustoimi tiedottaa opetusjärjestelyihin tulevista mahdollisista muutoksista Wilma-järjestelmän kautta. Vanhempia kehotetaan seuraamaan oman koulun Wilma-viestintää aktiivisesti ja tarkistamaan, että omat yhteystiedot ovat järjestelmässä ajan tasalla.

Pikkulahdella sinilevää ja uimarannoilla lintujen ulostetta

Pikkulahden uimarannan viereisen venelaiturin ympärillä on havaittu sinilevää, sekä rannalla on paljon lintujen olostetta. Vesinäytteet on otettu 11.8, ja bakteeritasot ovat kuitenkin sallituissa rajoissa. Lintujen ulostetta on myös Varvin ja Kylmäniemen uimarannoilla.

Uiminen ei ole tällä hetkellä suositeltavaa.

Lisätietoja liikuntapaikkaesimies Aki Huhtala, p. 040 631 3928 tai aki.huhtala [at] raahe.fi

 

Karjaluodon leikkipuiston uusiminen käynnissä

Karjaluodon leikkipuiston uusinta on käynnissä osoitteessa Märsylänpolku 14, Pattijoki. Puisto on toistaiseksi suljettu työmaa-alueeksi. Uudistuksessa leikkipuistoa kehitetään monipuolisemmaksi leikki- ja liikuntapaikaksi pienille ja vähän isommillekin lapsille.
 
Vanha monitoimi-kiipeilyväline korvataan uudella ja pienemmille lapsille tulee oma leikkikeskus. Puistoon asennetaan uudentyyppinen yhdistelmäkeinu, jossa aikuinen voi kiikuttaa taaperoikäistä. Iloa tuovat myös maatrampoliini ja penkeillä varustettu karuselli. Tasapainoa kehittävät jousituote Hyökyaallokko ja kiipeilypylväät. Penkki- ja pöytäryhmä tarjoaa lepo- ja eväspaikan.

Ilmoitamme puiston avaamisesta, kunhan asennustyöt saadaan tehtyä ja puisto valmistuu. Muut tänä vuonna remontoitavat leikkipuistot ovat Ollinsaaressa, Kentänkujalla ja Niittykadulla. Tiedotamme näistä kaikista erikseen.

Lisätietoja

puutarhuri Tita Haapajoki, puh. 044 439 3521 tai tita.haapajoki [at] raahe.fi

Urheilukenttien käyttö- ja kokoontumisrajoitukset 1.-31.8.2020

Aluehallintovirasto on antanut kokoontumisrajoituksia ja yleisötilaisuuksia koskevan määräyksen 29.7.2020.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi elokuussa järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä (minedu.fi). Rajoitus pohjautuu aluehallintovirastojen 1.7.2020 antamiin, tartuntatautilain mukaisiin määräyksiin.

Kokoontumisrajoitukset (harjoitukset, kilpailut, ottelut yms.) 1.-31.8.2020

Alle 500 hengen tapahtumat

Elokuussa alle 500 henkilön tilaisuudet ovat sallittuja ilman erityisiä ehtoja, mutta hallitus suosittelee, että niissäkin noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta turvaväleistä ja hygieniakäytännöistä.

Yli 500 hengen tapahtumat

Yli 500 henkilön tilaisuuksissa järjestäjällä on vastuu noudattaa THL:n ja OKM:n ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen mukaan tilaisuuksissa on muun muassa huolehdittava hygieniasta ja varmistettava 1−2 metrin turvavälit henkilöiden tai seurueiden välillä. Turvavälit on pidettävä myös tilaisuuteen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään. Järjestäjän voi olla syytä rajata osallistujia erillisille alueille, jotta ohjeita voidaan tosiasiassa noudattaa.

Kenttävuorot myönnettyjen vuorojen mukaan. Jos kentillä paikallisesti tulee päällekkäisyyksiä vuoroissa ja niiden soveltamisessa rajoitteisiin, pyydän että vuorojen haltijat sopivat asiasta keskenään niin, etteivät kokoontumisrajoitteet ylity.

Kokoontumiset 1.9.2020 alkaen

Tarkemmat urheilutoimintaa koskevat ohjeet tiedotetaan myöhemmin.

Lisätiedot

Aluehalliintoviraston tiedotteet 2020.

Urakoitsijan tiedote Jokelantien pyörätien rakentamisesta

Mestek Oy on aloittanut 8.6.2020 kevyen liikenteen väylän rakentamisen (Mt 18585) Jokelantielle välillä Kamutantie – Jängentie, samalla rakennetaan Jokelanperän junanradan ylittävä uusi liittymä. Radan ylityksen jälkeen Jokelantien suuntausta parannetaan siten, että nykyinen tie radan varresta siirtyy kulkemaan peltoaukean kautta. Työt valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Jokelantie on kapea, mutkainen ja mäkinen koko urakka-alueella. Ajonopeus pääsääntöisesti päivisin on 30 km/h ja yöksi tarpeettomat rajoitukset poistetaan.

Urakka-aikana Jokelantiellä liikkuu enemmän raskasta kalustoa kuin tavanomaisesti. Työmaa-alueella on myös kaivinkoneita ja muita maanrakennuskoneita.

Lapset ovat uteliaita ja kiinnostuneita kaikesta uudesta. Lasten vanhempia pyydetäänkin ohjeistamaan lapsiaan, etteivät jää seuraamaan työn kulkua, eivätkä lähesty työskenteleviä koneita. Tiellä liikkuvat ja mahdollisesti pysäköidyt maanrakennuskoneet- tai autot tulee ohittaa reippaasti ja riittävän kaukaa, muu liikenne huomioiden. Lasten näkyvyyteen (vaatetukseen) liikenteessä kannattaa myös kiinnittää huomioita.

Mestek Oy pitää urakan työntekijöille ja koneenkuljettajille työmaapalaverin 10.8.2020, jossa käydään läpi koulun alkamisen aiheuttamat muutokset liikenneympäristössä. Haluamme osaltamme turvata kaikkien koulutien.

Lisätietoja

työmaapäällikkö Tapani Kivipää, Mestek Oy, puh. 0400 158 973.

Liikuntapalveluiden ryhmiin ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen talvikauden liikuntaryhmiin alkaa keskiviikkona 12.8. klo 9 Liikuntapalveluiden sähköisessä asioinnissa osoitteessa: www.kuntapalvelut.fi/raahe. Tuolijumppaan (torstaisin klo 10-10.30) ja Kehonhuoltoon (maanantaisin klo 12.30-13.15) ei tarvitse ilmoittautua. Tuntikuvaukset ja viikko-ohjelma löytyy Terveysliikunta-sivulta.

Lisätietoja:

Liikunnanohjaaja Annamari Luukkonen, puh. 040 135 6947 tai annamari.luukkonen [at] raahe.fi.

Raahen peruskoulujen oppilaskuljetus 12.8.2020

Koulukuljetus järjestetään pääsääntöisesti reittiliikenteen linja-autossa.

Koulujen kuljetusaikataulut ilmoitetaan koteihin Wilma- järjestelmän kautta tai Raahen kaupungin perusopetuksen verkkosivuilla.

Raahen kaupungin peruskoulujen ja lukion koulutyön alkaminen lukuvuonna 2020 - 2021

Koulutyö alkaa keskiviikkona 12.8.2020 esikoulu - 9. luokat klo 9.00.

Poikkeavat aloitusajat:

 • Haapajoen koulu klo 8.45
 • Honganpalon koulu klo 8.45
 • Kirkonkylän koulu klo 8.30
 • Merikadun koulu
  • 7. luokat klo 10.00
  • 8. - 9. luokat klo 11.00
 • Raahen lukio
  • uudet opiskelijat klo 9.00
  • jatkavat opiskelijat klo 10.00
 • Saloisten koulu
  • 7. luokat klo 9.00
  • 8. - 9. luokat klo 10.00
 • Tikkalan koulu klo 9.15
 • Vihannin yläkoulu klo 8.30

Maksuton puistojumppa ja kahvakuulatunti jatkuvat elokuussa

Maksuton, kaikille avoin puistojumppa jatkuu elokuussa. Jumppa pidetään Sofia Lybeckerin kadun hiekkakentällä maanantaisin klo 14-14.30. Liikuntahetki sisältää ryhtiliikuntaa: avaavia ja voimistavia liikkeitä sekä jumppaa niskan, hartioiden ja selän alueelle. Elokuun viimeisenä maanantaina, 31.8.2020 jumppaa ei pidetä.

Myös kahvakuulatunti palaa pienen tauon jälkeen elokuussa. Kahvakuulailemaan pääsee keskiviikkoisin klo 11-12 jäähallin viereisellä tekonurmella. Sateen sattuessa tunti pidetään Urheilutalo Raahelassa.

Lisätietoja

Liikunnanohjaaja Anu Mäkinen, puh. 040 135 6751, anu.makinen [at] raahe.fi (puistojumppa)
Liikunnanohjaaja Annamari Luukkonen, puh. 040 135 6947, annamari.luukkonen [at] raahe.fi (kahvakuula)

Sinilevävaroitus Pikkulahdella ja Lumijärvessä päättyy

Ympäristöterveydenhuolto tiedottaa, että sinilevää ei enää esiinnyt Vihannin Lumijärvessä eikä Raahen Pikkulahdella. Uiminen on molemmissa vesissä turvallista veden laadun palauduttua normaaliksi.

Terveysvalvonta seuraa uimarantojen vesien tilaa, ja tiedottaa mahdollisista muutoksista.

Lisätietoja

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto, puh. 044 469 1460 tai ymparistoterveydenhuolto [at] kalajoki.fi

Lahjoita raahelaisille vanhuksille riksapyörä – osallistu keräykseen

Raahen kaupungin vanhusasiainneuvosto järjestää keräyksen sähköavusteisen riksapyörän hankintaan. Yhteistyökumppanina ja keräyksen käytännön järjestäjänä toimii Raahen ja Ympäristön Eläkkeensaajat ry.

Riksapyörä tulee raahelaisten palvelukotien ja myös muiden ikäihmisten käyttöön. Riksapyörän kyydissä ikäihmiset pääsevät ulkoilemaan, ihailemaan luontoa ja maisemia, tapaamaan ihmisiä tai muuten vain katselemaan tuttuja paikkoja.

Keräykseen voivat osallistua yhdistykset ja järjestöt, yhteisöt, yritykset sekä yksityishenkilöt.

Lahjoitukset maksetaan tilille RIKSAPYÖRÄ, FI24 5381 0320 2371 99. Lahjoittajan nimi kirjoitetaan maksun viestiosaan.

Raahe-opiston lukuvuosi 2020-2021

Raahe-opiston opinto-ohjelma jaetaan keskiviikkona 5.8.2020 Raahessa ja Pyhäjoella. Kurssitarjontaan voit tutustua myös verkossa Raahe-opiston sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Ennakkoilmoittautumiset

 • Keskiviikkona 5.8.2020 klo 15.00: Kielet
 • Maanantaina 17.8.2020 klo 8.30: Taide- ja taitoaineet, musiikki, kirjoittajapiirit, tanssi, asahi, kuntosalikurssit, kahvakuula, kuntonyrkkeily, saaristolaivurit ym.
 • Maanantaina 30.11.2020: Kevään kurssit
 • Taiteen perusopetuksen uusien oppilaiden ilmoittautuminen on alkanut maanantaina 18.5.2020. Ilmoittautua voi edelleen.

Lukuvuoden 2020-2021 ajat

Syyslukukausi

7.9.2020 – 4.12.2020
Syysloma 19.10.2020 - 25.10.2020 (viikko 43)

Kevätlukukausi

11.1.2021 – 29.4.2021
Talviloma 8.3.2021 - 14.3.2021 (viikko 10)
Pääsiäisloma 1.4.2021 - 5.4.2021 (kiirastorstaina ei pidetä tunteja)

Tervetuloa opiskelemaan!

Liikennepuiston yksityisvaraukset ajalle 3.-12.8.2020

Lasten liikennepuiston yksityisvaraukset ajalle 3.-12.8.2020 on haettava viimeistään 30.7. mennessä. Yksityisvaraukset haetaan Timmi Tilavarausjärjestelmän kautta. Varauksia myönnetään yleisten aukioloaikojen ulkopuolelle. Yksityisvarauksen hinta on 50€/ 4h.

Lisätietoja varauksista: Jessica Impola, puh. 044 439 3377

Pikkulahden uimapaikalla Raahessa ja Vihannin Lumijärven uimarannalla on havaittu pieniä määriä sinilevää

Pikkulahden uimapaikalla Raahessa ja Vihannin Lumijärven uimarannalla on havaittu pieniä määriä sinilevää. Uiminen ei ole suositeltavaa, sillä sinilevä voi aiheuttaa ihon, limakalvojen tai ruoansulatuksen oireita. Vettä ei saa juoda tai käyttää löylyvetenä. Erityisesti lasten ja eläinten uimista on vältettävä.

Uimarannoille on asetettu varoituskyltit, ja terveysvalvonta seuraa tilannetta. Varoituskyltit poistetaan, kun veden laatu normalisoituu.

Lisätietoja

Kalajoen kaupunki, ympäristöterveydenhuolto, puh. 044 4691460

Olkijokisuun uimaranta suljetaan loppukesäksi

Olkijokisuun uimaranta suljetaan loppukesäksi huonon vedenlaadun vuoksi. Täten myös näytteidenotto lopetetaan. Syy huonoon vedenlaatuun ei ole tiedossa ja asiaa selvitellään.

Viimeisimmässä uimarannalta 1.7. otetussa uimavesinäytteessä, on mitattu korkeat pitoisuudet E.Coli ja enterokokkibakteereja.

E.Coli 880 mpm/100ml (sallittu raja 500 mpm/100ml)
Enterokokit 370 mpm/100 ml (sallittu raja 200 mpm/100ml

Muilla uimarannoilla tilanne on hyvä.

Lisätietoja Aki Huhtala, p. 040 631 3928 tai aki.huhtala [at] raahe.fi

Wanhan Raahen kiehtovat pihapiirit avautuvat yleisölle Raahen Pimiöillä – nyt sinulla on mahdollisuus ilmoittaa oma pihapiirisi mukaan!

Oletko aina tahtonut kertoa ihmisille ainutlaatuisesta ja historiallisesta miljööstä, jossa sinulla on mahdollisuus asua? Raahen Pimiät -tapahtuman yhteydessä järjestetään uusi Avoimet pihat -osio, jossa jokaisella Wanhan Raahen asukkaalla on mahdollisuus avata viehättäviä pihapiirejä yleisölle nähtäväksi.

Ilmoita oma pihapiirisi mukaan elokuun lopun tapahtumakokonaisuuteen 14.8.2020 mennessä

Wanhan Raahen Avoimiin pihoihin osallistuminen ei vaadi muuta kuin mukaan ilmoittautumisen – me huolehdimme lopusta.

Avoimista pihoista julkaistaan kartta Raahen Pimiät -tapahtuman verkkosivuilla. Tämän lisäksi jokaisen mukaan ilmoitetun pihan portinpieleen toimitetaan opaste merkiksi osallistumisesta, näin pihat on helposti löydettävissä. Kierrokset eivät ole opastettuja vaan yleisö voi tutustua pihoihin omaan tahtiinsa. Kohteiden nykyisten omistajien ja asukkaiden nimiä emme julkaise materiaaleissamme. 

Huomioithan, että pihakirppikset eivät kuulu tähän konseptiin.

Wanhan Raahen Avoimet pihat

Lisätietoja

Raahen kaupunki
Raahen Pimiät -tiimi
Sari Niskala
p: 040 130 3888
sari.niskala [at] raahe.fi

Raahen Pimiät järjestetään elokuun lopulla – tapahtumakonsepti sovitetaan vallitseviin olosuhteisiin nähden turvalliseksi

Valtioneuvoston 17.6. antamien suositusten ja ohjeistusten sekä ohjelmaosuuksien turvallisuusarvioinnin perusteella Raahen Pimiät saadaan järjestettyä tänä vuonna vallitseviin olosuhteisiin sovitetulla konseptilla 28.–29. elokuuta 2020.

Raahen Pimiät toteutetaan tänä vuonna totutusta poikkeavalla konseptilla kaksipäiväisenä. Ohjelmallinen osuus keskittyy perjantaina 28.8. Härkätorille ja lauantaina 29.8. Museonrantaan.

Koronavirustilanteesta johtuen isoja yleisötapahtumia koskevia rajoituksia ja määräyksiä on edelleen voimassa myös 1.8. lukien. Yli 500 henkilön tapahtumia saa järjestää vain THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat määräykset huomioiden. Näitä ovat mm. hygieniaan ja turvaväleihin liittyvät määräykset.

Rompetori ja siirrettävien saunojen löylykylä jäävät pois vuoden 2020 ohjelmasta – tarkka ohjelmakokonaisuus julkaistaan elokuussa Raahen Pimiöiden verkkosivuilla

Tapahtuman vastuullisen järjestäjätahon on pystyttävä huolehtimaan siitä, että tapahtumaan osallistuminen on turvallista niin kävijöille, näytteilleasettajille ja myyjille kuin järjestävän tahon henkilökunnalle. Jokaisen tapahtumakokonaisuuden osalta joudutaan turvallisuusarviointi tekemään erikseen.

Hygieniaan, WC-tiloihin ja turvaväleihin liittyvien määräysten vuoksi emme pysty tänä vuonna toteuttamaan turvallisesti ohjelmaosioita antiikki-, keräily- ja rompetori sekä siirrettävien saunojen löylykylä. Nämä osuudet jäävät siten pois tämän vuoden ohjelmakokonaisuudesta.

Tiedotamme järjestettävästä ohjelmasta Raahen Pimiöiden verkkosivuilla sen jälkeen, kun tarkat tiedot aluehallintovirastojen tekemistä linjauksista elokuulle ovat selvillä.

Yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset pohjautuvat tartuntatautilakiin ja niistä päättävät aluehallintovirastot kuukaudeksi kerrallaan. Elokuun osalta tilannetta arvioidaan tartuntatautitilanteen perusteella heinäkuun lopulla.

Lisätiedot

Raahen Pimiät -tiimi
Raahen kaupunki
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
toimisto [at] raahenpimiat.fi
puh. 040 130 3888

Raahen Pimiät -tapahtuman verkkosivut

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit jatkuvat

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi maakunnan perinnemaisemakohteita vuosina 2020-2021. Päivitysinventoinnit käynnistyivät vuonna 2019. Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa. 1990-luvun valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luonnonlaitumista ja -niityistä löydettiin enää rippeitä. Nykyään kaikki perinnebiotooppien luontotyypit on arvioitu uhanalaisiksi. Niiden hoitoon on voinut saada tukea maatalouden ympäristötukijärjestelmästä. Pitkäjänteinen hoitotyö alkaa näkyä mm. rantaniittyjen uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston ja avaran maiseman palautumisena.

Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila on muuttunut, uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Maatalouden tukiohjelmakauden vaihtuessa tarvitaan tietoa arvokkaiden perinnebiotooppien sijainnista ja hoitotarpeista. Kartoitus ei kuitenkaan velvoita alueiden hoitamiseen, eikä kyseessä ole myöskään alueiden suojelu. Koko maassa tehtävää kartoitusta varten on laadittu yhtenäiset Perinnemaisemien inventointiohjeet.

Vuonna 2019 inventoinnit keskittyivät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Merkittävä osa rannikon kuntien rantaniityistä on jo saatu inventoitua. Vuonna 2020 inventointeja jatketaan sekä rannikolla että sisämaassa koko maakunnan alueella. Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä. Kohteiden hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä. Maastokäynnillä päivitetään tiedot kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta sekä nykyisestä hoidosta. Kasvillisuus ja puusto kartoitetaan. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa suunniteltaessa.

Lisätietoja

Mira Sassi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
mira.sassi [at] ely-keskus.fi
puh. 029 503 8037

Maarit Vainio
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
maarit.vainio [at] ely-keskus.fi
puh. 029 503 7007.

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

Kaupungin yksiköiden palveluajat kesällä 2020

Raahen kaupungin yksiköiden palveluajoissa on muutoksia kesäaikana seuraavasti:

Hallintopalvelut

 • Suljettu 22.6.–19.7.

Henkilöstöhallinto

 • Suljettu 22.6.–19.7.

Hankintapalvelut

 • Suljettu 13.–31.7.

Kaavoitus 

 • Suljettu 1.–31.7.
 • Elokuun alussa kaavoitus siirtyy uusiin toimitiloihin ja henkilökunta on tavoitettavissa pääasiassa puhelimitse. Tapaamisista on sovittava etukäteen. Nähtävillä olevat kaavat löytyvät sulkuaikana Teknisen keskuksen ikkunasta ja jatkossa entiseen tapaan Teknisen keskuksen ilmoitustaululta. Yhteydenotot sähköpostitse kaavoitus [at] raahe.fi
 • Poikkeusolojen aikana kaavoituksen nähtäville asetettaviin asiakirjoihin voi tutustua myös Raahen kirjastossa lehtilukusalin seinustalla.

Lasten liikennepuisto 

Avoinna 1.–30.6.:

 • Ti–pe klo 11–16, la klo 10–15
 • Juhannusviikolla ma–to klo 11–16.

Avoinna 1.–31.7.:

 • Ma–pe klo 11–16.

Matkailuneuvonta 

 • Avoinna 1.6.–31.8. ma–la klo 10–16. 

Nuorisotoimisto 

 • Palvelee kesäkuussa puhelimitse, suljettu 1.7.–16.8. 

Opetusvirasto  

 • Suljettu 29.6.–2.8. 

Raahen kaupunginkirjasto 

Palvelee 1.6.–31.8. seuraavasti: 

 • Pääkirjasto: ma–pe klo 10–19 (omatoimitunti klo 9–10)
 • Haapajoen kirjasto: ti klo 10–17, to klo 12–19. Suljettu 22.6.–19.7. 
 • Pattijoen kirjasto: ma–ke klo 12–19, to–pe klo 9–15
 • Vihannin kirjasto: ma–ke klo 12–19, to–pe klo 9–15
 • Kirjastoauton aikataulu nähtävissä kirjaston kotisivuilla.

Raahen museo 

 • Pakkahuoneen museo ja Kruununmakasiini ovat avoinna 2.6.–31.8. ti–pe klo 11.00–17.00, la klo 12.00–16.00. Kohteet ovat suljettuina su–ma.
 • Saloisten kotiseutumuseo on avoinna 7.–31.7. ti–pe klo 11–17, la klo 12.00–16.00 
 • Soveliuksen talo, Wanha Apteekki ja Ojalan kotiseutumuseo ovat tämän kesän suljettuina.

Raahen musiikkiopiston toimisto

 • Suljettu 15.6.–2.8.

Rakennusvalvonta 

 • Suljettu 6.–17.7. 

Tekninen keskus ja kaupunginvarikko 

 • Ovet lukittuina 1.6.–31.8. Asiakkaita palvellaan sähköisesti ja puhelimitse. 
 • Kesäsulun 29.6.–17.7. aikana ei asiakaspalvelua. 

Urheilutalo Raahela 

 • Avoinna 1.6.–30.8. ma–pe klo 8–15. Suljettu viikonloppuisin. 

Toimipisteet ovat pääsääntöisesti suljettuina juhannusaattona 19.6. sekä juhannuspäivänä 20.6. Pidätämme oikeudet muutoksiin aukioloajoissa.

Yksiköiden yhteystiedot löytyvät Raahen kaupungin verkkosivujen toimipisteet -osiosta

Taitaen ja taiteillen - Raahe-opiston Taiteen perusopetuksen näyttely 2020

Raahe-opiston Taiteen perusopetuksen Kuvataidekoulu Purjeen ja Käsityökoulu Solmun opintonsa päättävien oppilaiden näyttelytöitä voit ihastella 10.6.2020 alkaen blogspotissa avoinna olevassa virtuaalinäyttelyssä. 

Käy tutustumassa näyttelyyn Taitaen taiteillen blogissa Taitaen taiteillen - Taiteen perusopetuksen näyttely 2020 Tervetuloa virtuaaliseen näyttelyyn!

 

Lisätiedot:

Raahe-opisto, puh. 040 135 6779 / 040 135 6780, raaheopisto [at] raahe.fi

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisotoimen tilojen toimintavuorot haettavana toimintakaudeksi 2020-2021

Ollinsaaren, Honganpalon, Antinkankaan, Pattijoen nuorisotila Hengarin ja nuorisotila Olotilan toimintavuorot on haettavana ajalle 17.8.2020-28.5.2021. Nuorisotilan käyttöoikeushakemus löytyy liitetiedostona sivulta Varaa tiloja > Nuorisotilat. Myös tilojen käyttöhinnasto löytyy samalta sivulta.

Tarkemmat tiedustelut

 • Pattijoen nuorisotila Hengari puh. 040 1356 984
 • Honganpalon ja Ollinsaaren nuorisotilat puh. 040 8303 124
 • Vihannin nuorisotila Olotila puh. 044 4393 348
 • Antinkankaan nuorisotila puh. 040 3110 373.

Kaikkien tilojen hakemukset on toimitettava 26.6.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Raahen kaupunki / nuorisotoimisto (nuorisotila Hengari), Pattijoentie 2, 92140 Pattijoki.

Raahen ainutlaatuinen saaristo ja historiallinen Wanha Raahe kutsuvat vierailulle tänäkin kesänä

Kesäkuun alusta alkaen pääsee jälleen kokemaan Raahen saariston ainutlaatuisuuden risteilyillä, melontaretkellä, suppaillen tai vaikka viettämällä koko unelmien kesäpäivä autiosaarella. 

Myös Wanha Raahe kutsuu jälleen retkelle kesäisille kaduilleen ja kujilleen. Samalla voit piipahtaa Suomen vanhimman paikallismuseon museaalisissa aarreaitoissa Pakkahuoneen ja Kruununmakasiinimuseoissa. 

Kesän 2020 opastettujen kierrosten ja saaristoristeilyjen aikataulut sekä kaikki muut tärpit unohtumattoman kesäpäivän viettoon ja majoittumiseen Raahessa löydät Visit Raahen verkkosivuilta.