Senioriliikunnan vertaisohjaaja - VertaisVeturi -koulutus 6.-20.4.

Tervetuloa VertaisVeturi-koulutukseen!

Tämä maksuton Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan kuuluva koulutus on tarkoitettu liikunnan vapaaehtois- ja vertaisohjauksesta kiinnostuneille, esimerkiksi yhdistysten liikuntatoiminnan piirissä toimiville ohjaajille tai ohjaajiksi aikoville sekä omaisille ja läheisille. 

Kuka voi toimia VertaisVeturina?

 • VertaisVeturi on liikunnan vertaisohjaaja, jolta ei vaadita liikunnan ammatillista osaamista, vaan tavallisen ihmisen tiedot ja taidot riittävät. Tärkeintä on kiinnostus liikuntaa kohtaan ja halu kannustaa myös toisia mukaan toimintaan.

Mitä koulutus antaa?

 • Tietoja ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä harjoittelun vaikutuksesta toimintakykyyn.
 • Ohjaustaitoja iäkkäiden omaehtoiseen sekä ryhmässä tapahtuvaan voima- ja tasapainoharjoitteluun valmiiden ohjelmien avulla.
 • Tietoa iäkkään terveellisestä ravitsemuksesta ja sen vaikutuksesta harjoitteluun.
 • Perusvalmiudet toimia VertaisVeturina erilaisissa ikäihmisten liikuntaryhmissä.

Koulutus toteutetaan osittain etänä ja osittain lähikoulutuksena. 

Etänä toteutettavat osuudet (Toteutus helppokäyttöisellä Teamsillä):

 • Ti 6.4. klo 10-14 
 • To 8.4. klo 10-14
 • To 20.4. klo 10-14

Etäosuuksien lisäksi lähikoulutus YHDESSÄ seuraavista vaihtoehdoista:

 • Raahe 13.4. klo 9-16 (Raahelassa)
 • Haapavesi 14.4. klo 9-16 (Liikuntahallilla)
 • Ii 15.4. klo 9-16 (Iisi-areena) 

Koulutuksen järjestää Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke ja kouluttajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n Mikko Männistö, liikunnanohjaaja (YAMK) ja Heidi Similä, geronomi (AMK).

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen viimeistään 31.3.2021

Lisätiedot koulutuksesta

Mikko Männistö
puh. 050 3687456
mikko.mannisto [at] popli.fi

Raahen kaupungin suositukset koronarajoitustoimiksi ajalle 1.-31.3.2021

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä on antanut uudet suositukset koronarajoitustoimiksi Pohjois-Pohjanmaalle, tilanteesta johtuen myös Raahessa on syytä jatkaa koronarajoituksia alla olevien suositusten mukaisesti.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui 23.2.2021. Ryhmä totesi, että epidemia on alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Koska sekä tartuntamäärät että tartuntojen ilmaantuvuus ovat kääntyneet alueella jälleen nousuun, jatketaan alueellisia suosituksia 31.3.2021 saakka.

Suosituksissa tullaan huomioimaan valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 31.3.2021 asti.

Suositukset viranomaisille

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat

 • Kuntien hallinnoimat julkiset tilat voidaan pitää kuntien harkinnan mukaan ja paikallinen epidemiatilanne huomioiden avoimena, jos turvallinen asiointi niissä voidaan varmistaa.

Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 10 henkilöön. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Suositellaan hyödyntämään etäosallistumista.

Ryhmäharrastustoiminta

 • 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
 • alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua. Tulee huomioida sosiaalija terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset epidemiologisen tilanteen mukaan.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
 • Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

Opetuksen järjestäminen

 • Ammattikorkeakoulut ja yliopistot jatkavat etäopetuksessa. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Opetus voidaan järjestää normaalisti lähiopetuksena toisen asteen oppilaitoksissa, kuten lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa turvavälit ja maskisuositukset huomioiden.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti

75-79 -vuotiaiden koronarokottaminen alkaakin jo viikolla 10 – yli 80-vuotiaiden avoimia rokotusaikoja vielä jakamatta

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tiedote

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän koronarokottaminen on edennyt vanhimman väestön osalta niin suotuisasti, että 75-79-vuotiaiden rokottaminen aikaistuu alustavasta suunnitelmasta kolmella viikolla.

Jatkossa rokotusaikoja voivat varata kaikki yli 75-vuotiaat. Ajanvaraus hoituu tutusta puhelinnumerosta 040 135 8540, johon otettiin tällä viikolla käyttöön takaisinsoittopalvelu. Takaisinsoittopyyntöjä otetaan vastaan arkisin kello 8-14. Kun takaisinsoittopyyntö on jätetty, soittajalle soitetaan saman työpäivän aikana takaisin.

Kun asiakas soittaa takaisinsoittoon, hänen ei tarvitse muuta kuin odottaa tietoa soiton rekisteröitymisestä ja tämän jälkeen jäädä odottamaan takaisinsoittoa. Palvelussa on ollut jonoa, mutta jokaiselle tullaan soittamaan takaisin. Uudelleen ei kannata numeroon soittaa, sillä takaisinsoitto rekisteröi vain yhden puhelun kustakin numerosta.

Itse rokottaminen on jatkunut tällä viikolla Kummatin koululla ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän Neuvorassissa. Vaikka rokotteille on ollut kysyntää, alueen vanhimmalle väestölle on edelleen tarjolla jakamattomia rokotusaikoja. RAS kehottaa alueen yli 80-vuotiaita soittamaan takaisinsoittopalveluun, jotta tarjolla olevat rokotteet saadaan annettua.

Ensi viikolla rokottaminen jatkuu keskiviikkona (alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset) Kummatissa ja torstaina (yli 80-vuotiaat) Neuvorassissa. Kummatissa kulku rokotukseen on ovelta 3,4,5 ja 6, ja alueelta löytyvät opasteet. Autolla saapuvia kehotetaan pysäköimään Liikuntahallin ja koulun väliselle pysäköintialueelle, jotta koulun pihalla liikkuville ei aiheudu vaaratilanteita.

Ensi viikolla Siikajoella, Vihannissa ja Pyhäjoella rokotetaan entiseen tapaan lääkärinvastaanotolla, mutta viikolla 10 kaikki rokottaminen hoidetaan talvilomien vuoksi Raahessa. Näin ollen tavallisesti Vihannissa, Ruukissa tai Pyhäjoella asioivien kannattaa varata aika Raaheen, mikäli toivoo saavansa rokotteen viikolla 10. Sivupisteiden osalta rokottaminen normalisoituu viikosta 11 alkaen.

Kun tulet rokotukseen, varaudu kasvosuojaimella, helposti riisuttavalla puserolla ja varaudu rokotuksen saatuasi 15 minuutin seurantaan.

Rokotukseen ei pidä saapua ilman ajanvarausta.

Avustusten haku muuttuu sähköiseksi

Raahen kaupungissa sähköistetään avustushakemuksia. Sähköinen avustushaku on ensi vaiheessa käytössä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen sekä lähidemokratiahallituksen avustuksissa. Näiltä toimialoilta voi hakea yleis-, erityis- ja kohdeavustuksia verkkolomakkeen kautta.

Osallistuminen sähköiseen avustushakuun on helppoa. Linkit sähköisiin avustushakemuksiin löytyvät raahe.fi-verkkosivuston Hae avustuksia -osan kautta. Avustushakemuksen täyttäminen edellyttää, että hakijaseuran, yhdistyksen tai ryhmän yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkolomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai verkkopankkitunnusten avulla.

Verkkoasiointiin on liitetty Suomi.fi-viestipalvelu, minkä kautta hakijalta voidaan tarvittaessa kysyä lisätietoja avustushakemukseen. Jos hakijalla ei ole käytössä kyseistä viestipalvelua, tämä ei estä verkkohakemuksen täyttämistä.

Raahessa sähköinen haku on avustusten ensisijainen hakumuoto. Jos hakija ei halua tai voi käyttää sähköistä hakua, hän voi yhä hakea avustuksia myös postitse paperilomakkeella.  

Verkkoasiointi tuo useita etuja

Verkkoasiointi nopeuttaa ja helpottaa avustusten hakemista. Hakija voi itse seurata hakemuksensa etenemistä sähköisen asiointitilin kautta.

Avustusten käsittely tapahtuu tietoturvallisesti sähköisen järjestelmän sisällä. Hakemusta koskeva päätös saapuu sähköisesti, mikä osaltaan vähentää myös ympäristön kuormittumista.

Lisätiedot

Toimialojen avustushakemusten vastuukäsittelijät

Pohjoinen kulttuurivirta -lähetys porautuu Raahen kulttuurielämään

Raahelaisen kulttuurielämän historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta käsitellään Pohjoisen kulttuurivirran suorassa lähetyksessä 26.2. kello 19–21. Keskusteluiden ja musiikkiesitysten kautta selvitetään, millaista kulttuurielämä Raahessa on tänä päivänä, miten se on ajan myötä muotoutunut kaupungin historiassa ja miten teollisuus ja kaupungin kasvu ovat siihen vaikuttaneet, miltä näyttää tulevaisuus ja mitä kuuluu Raahen nuorille taiteilijoille.

Teemoista keskustellaan suorassa Pohjoinen kulttuurivirta -kanavan lähetyksessä Raahen Kruununmakasiinimuseolta. Lähetys on katsottavissa Pohjoinen kulttuurivirta -kanavan Facebookista, Youtubesta ja osoitteesta pohjoinenkulttuurivirta.fi. Yleisö voi osallistua ja lähettää kommentteja ja kysymyksiä somekanavien kautta suoraan lähetykseen. Lähetys on katsottavissa myös jälkikäteen.

Illan juontaa raahelainen toimittaja Sari Jaatinen, joka tunnetaan myös näytelmäkirjailijana ja teatteriohjaajana. Keskustelua käyvät Raahen museonjohtaja Eija Turunen, Rock Academy -valmennuksessa nuoria raahelaisia muusikoita mentoroiva muusikko Mikko von Hertzen, SSAB:n vapaa-aikaosastolta eläköitynyt palvelusihteeri Tuula Kalaja, Miilukangas Oy:n toimitusjohtaja Pekka Miilukangas, Tuupa Records Oy:n toimitusjohtaja Jussi Isokoski, raahelainen kulttuuripersoona Pauli ”Poksi” Ylitalo, Raahen Rantajatsien tekninen tuottaja Pekka Tähkävuori, muusikko ja residenssitoiminnan asiantuntija Kai Latvalehto sekä raahelaislähtöinen muusikko Anna Peltomaa.

Illan aikana kuullaan myös monipuolisia esityksiä, kun Veikko Honkavuori ja Pekka Männistö esittävät raahelaisen kirjailijan Verneri Liinamaan teksteistä tehtyjä kappaleita ja yhtyeet Peltokurki sekä Neon puutarha esiintyvät.

Raahen lähetyksen tuottaa Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen Elämysten tapahtumamaakunta -hanke, joka saa rahoituksensa alueen kunnilta ja Euroopan maaseuturahastolta. Pohjoinen kulttuurivirta on pohojosen oma telekkari! Kanavan tarkoituksena on nostaa esille kulttuuria ja puheenaiheita pohjoisesta näkökulmasta. Pohjoinen kulttuurivirta aloitti lähetyksensä elokuussa 2020 Oulun juhlaviikoilla. Kanavan ohjelmistoon kuuluu suoria kulttuuri-iltamia, henkilöhaastatteluja, taustadokumentteja ja kasvavan kanavan ohjelmistoon on tulossa mm. vlogeja ja podcasteja eri taiteenaloilta.

Lisätietoja:
Asta Salomaa, projektikoordinaattori, p. 041 313 5341, asta [at] oulunjuhlaviikot.fi
Pia Alatorvinen, toiminnanjohtaja, p. 044 723 2676, pia [at] oulunjuhlaviikot.fi

www.pohjoinenkulttuurivirta.fi
www.oulunkulttuuritapahtumayhdistys.fi

Voimaannu vanhempana - etäluennot keväällä 2021

Raahen kaupunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Pyhäjoen kunta, Siikajoen kunta, Merijärven kunta sekä Kalajoen kaupunki tarjoavat keväällä 2021 avoimet Voimaannu vanhemapana - etäluennot.

Luennot on suunnattu ensisijaisesti 0 - 12 v. lasten vanhemmille sekä lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Luennot:

 • Tiistaina 2.3.2021 klo 17.30 - 19.30.
  Positiivinen kasvatus, luennoitsija Tiia Trogen (Tio, TM).
  Vastikään Positiivinen kasvatus -kirjan julkaisseen Tiia Torgenin luennolla tutustutaan lapsen ja vanhemman hyvinvointitaitoihin positiivisen psykologian kukoistuksen kehyksen mukaisesti. Miten saavuttaa yhteys lapseen ja ennakoida haastavia tilanteita? miten ehkäistä ja vähentää konfliktitilanteita?
 • Keskiviikkona 28.4.2021 klo 17.30 - 19.30.
  Tunne- ja vuorovaikutustaidot haastavissa kasvatustilanteissa, luennoitsija Liisa Ahonen (KT, kasvatusneuvoja).
  Miten toimia, kun lapsi kiukkuaa aamukiireessä ja omatkit hermot uhkaavat kiristyä? Entä kun lapsi heittäytyy maahan makaamaan ruokakaupassa, kieltäytyy syömästä ruoka-aikaan tai ärsyttää sisaruksiaan toistuvasti?
  Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa käsitellään lapsen haastavan käyttäytymisen taustalla olevia syitä, sekä etsitään ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin suuntaamalla huomiota aikuisen vuorovaikutuksen laatuun.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen luennoille 25.2.2021 mennessä osoitteessa https://forms.gle/FQZSbQ8yF7ScTt5h9

Tallenne:

Tallenne luennoista toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla ja se on katsottavissa kahden viikon ajan luennon jälkeen.

Lisätietoja:

Hyvinvointikoordinaattori Elina Kattilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski [at] raahe.fi

Lämpimästi tervetuloa luennoille!

Sylillinen kultaa -vauvabodyt jaetaan jatkossa neuvolakäynnin yhteydessä

Raahelaiset perheet, joihin on syntynyt vauva syys–joulukuun 2020 aikana, saavat pian postia Raahen kaupungilta!

Kyseessä on viimeinen postin kautta lähetettävä vauvabodysatsi, sillä Raahen kaupungin lahjoittamat Sylillinen kultaa -bodyt toimitetaan uusille vauvaperheille jatkossa neuvolakäynnin yhteydessä. Lämmin kiitos Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän neuvolatoiminnalle yhteistyöstä Raahe-bodyjen jakelussa.

Postin kautta kirjeitä on lähetetty Digi- ja väestötietovirastosta saatujen tietojen perusteella. Perheet, joissa vanhemmalla on voimassa oleva suoramarkkinointi- tai turvakielto, ovat jääneet osoitepoiminnan ulkopuolelle. Hyvinvointikuntayhtymän kanssa solmitun sopimuksen myötä myös nämä perheet saavat jatkossa oman bodynsa.

Raahen kaupunki on muistanut vauvabodylla jo vuodesta 2009 lähtien raahelaisia vastasyntyneitä pienokaisia. Sylillinen kultaa -bodyn painatus on uusittu vuonna 2019 nykyisen kaupunkibrändin mukaisesti. Bodyn toimittaja on Aution Neule, joka on laadukas kotimainen valmistaja. Bodyt ovat suomalaisia Avainlippu-tuotteita ja ne ovat Öko-Tex-standardin mukaisia. Riippumattomien tutkimuslaitosten myöntämä Ökö-Tex-sertifikaatti takaa, että tuotteessa ei ole haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.

Onnea vastasyntyneille ja heidän perheilleen!

Raahen kaupunki/markkinointi

Kylmäniemenlahden rannan betonilaiturin purkutyöt aloitettu

Kylmäniemenrannalla on tällä viikolla aloitettu vanhan betonilaiturin purkutyöt. Laiturin purkutyön lisäksi uimarantaa kunnostetaan. Työmaa-alueella liikkuu nyt työkoneita, joten alueella liikkumista tulee välttää. Lisäksi tehdyt toimenpiteet voivat heikentää jään kestävyyttä rannan ja kauneuskanavan suun tuntumassa, jonka johdosta kannattaa välttää jäällä liikkumista alueella. Työn arvioitu kesto on noin 2 viikkoa.

Toimenpidealue ympyröity mustalla kartalle.

Kuntatekniikka

Etsitään kotonakuuhkaajia tositarkoituksella!

Raahe on meidän kaikkien kotonakuuhkaajien paratiisi. Täällä saa olla ihan rauhassa, ja toisaalta tekemistä piisaa aina! Nyt haluammekin kohottaa yhdessä kuuhkaaja-henkeä ja kasvattaa oudosti houkuttelevaa heimoamme, eli saada uusia asukkaita Raaheen.

Nyt on meillä kaikilla raahelaisilla näytön paikka: näytetään mihin me yhdessä pystytään! Etsimme uusia Raahe-lähettiläitä mukaan viestimään Raahesta ja raahelaisuuden ytimestä joulukuussa julkaistulle Kotonakuuhkaaja-kampanjasivustolle nykyistä kahdeksan lähettilään joukkoa täydentämään. Kampanjalla välitetään pendelöijille, potentiaalisille paluumuuttajille ja muille Raahe-rakkautta poteville viestiä täydellisestä pikkukaupungistamme, ja sehän me osataan, eikö vain? Olipa siis ilmaisukeinosi teksti, kuva tai video – tai vaikkapa nämä kaikki – etsimme juuri sinua.

Kuuhkaajalähettiläänä tuotat kampanjan sisältöön soveltuvaa houkuttelevaa ja Raahen erityispiirteitä myyvää sisältöä, jota me sivuston ylläpidossa julkaisemme. Materiaalia jaetaan myös somessa ja linkitetään myös muille Raahen kaupungin markkinointikanaville. Lähetä meille viestiä osoitteeseen markkinointi [at] raahe.fi ja kerro, miksi juuri sinä olisit hyvä kuuhkaajalähettiläs ja millaista materiaalia haluaisit kampanjasivustollemme tuottaa. Tehtävä on kaikille avoin eli olitpa sitten paljasjalkainen raahelainen tai tullista tullut, nuori tai ikinuori, kaipaamme juuri sinua kertomaan ne tärkeimmät myyntivaltit ja paljastamaan parhaimmat kotonakuuhkaamisen raahelaisainekset. Oletko mukana?

Rakkaudella,
Kuuhkaaja-työryhmä

P.S. Lähettiläät eivät saa työstään palkkaa, mutta muistamme heitä toki muilla keinoin. Pidätämme oikeuden päättää kuuhkaajalähettiläät ja julkaistavat sisällöt sekä tarvittaessa stilisoida sisältöä, jotta kokonaisuus palvelisi parhaiten kampanjan tarkoitusta ja Raahen kaupungin strategiaa.

Kysely Raahen liikekeskustan asemakaavamuutoksesta

Raahen liikekeskustan asemakaavaa ollaan päivittämässä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää kaupungin liikekeskustaa tehokkaaksi ja tiiviiksi sekä kaupunkikuvallisesti laadukkaaksi ja viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi.

Keräämme nyt näkemyksiä ja kehitysideoita liikekeskustan alueesta ja sen käytöstä asukkailta ja alueen käyttäjiltä. Kysely koostuu kuudesta osa-alueesta, joissa pyydetään kertomaan omia näkemyksiä tai ehdottamaan omia ideoita. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10–15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 5.3.2021 saakka.

Kiitos vastauksistasi!

Lisätietoja

Lännenrannan leirikeskuksen käyttövuorot leiritoimintaan kesälle 2021

Lännenrannan leirikeskuksen vuorot kesän 2021 leiritoimintaa varten ajalle 7.6.-31.7.2021 ovat haettavissa 27.2.2021 klo 15.00 mennessä.

Leirivuoroaikataulun yhteensovittamiseksi hakijan tulee ilmoittaa leirin alkamis- ja loppumispäivämäärät sekä kellonajat tarkasti.

Yhdelle hakijalle voidaan myöntää korkeintaan kaksi vuoroa. Hakemukset tehdään huoneistojen käyttöoikeushakemuslomakkeelle (hakemus nuorisotilojen käytöstä), jonka saa sähköisenä Raahen kaupungin nuorisotoimen nuorisotilat-sivulta tai nuorisokeskus Paradisesta.

Hakemukset tulee palauttaa 27.2.2021 klo15 mennessä nuorisokeskus Paradiseen osoitteeseen. Ratakatu 3, 92100 Raahe tai sähköpostilla ari.pietarinen [at] raahe.fi

Ruukin luonto- ja hevoskeskus loppuviikoksi etäopetukseen ­– altistuneita tähän mennessä 32

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän koronatiedote

Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen neljästä koronatapauksesta on seurannut tähän mennessä 32 altistumista. Heistä vajaa puolet on koulun oppilaita ja henkilökuntaa ja kaikki altistuneet on määrätty karanteeniin.

Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa todettiin aiemmin neljä positiviista koronatapausta. Koronatapauksen lähde ja tartunnan saaneet ovat kaikki kotoisin RAS:n toiminta-alueen ulkopuolelta.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen kuntiin tuli tästä ryppäästä yhteensä neljä altistumista. Alueen ulkopuoliset altistumiset koskettavat kaikkiaan kahdeksaa eri kuntaa, mutta ainakaan toistaiseksi altistumiset eivät ole aiheuttaneet jatkotartuntoja. Kaikki altistuneet on määrätty 14 vuorokauden altistuskaranteeniin.

Altistuneista muutama on oireillut ja he ovat käyneet testeissä, mutta koronatestin tuloksia ei ole vielä tullut. Altistumiset ovat tulleet viime lauantain ja tiistain välisenä aikana.

Jotta tapauksen tilannekuva saadaan selvitettyä mahdollisimman hyvin, Ruukin luonto- ja hevoskeskus on loppuviikon etäopetuksessa, pois lukien eläinten hoitoon liittyvä toiminta.

RAS seuraa tilanteen kehittymistä ja tiedottaa lisää jos tiedotettavaa ilmenee.

 

Raahen kaupungin suositukset koronarajoitustoimiksi ajalle 13.-28.2.2021

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä on antanut uudet suositukset koronarajoitustoimiksi Pohjois-Pohjanmaalle ja myös Raahessa on syytä jatkaa koronarajoituksia alla olevien suositusten mukaisesti.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui 9.2.2021. Ryhmä totesi, että epidemia on alueella edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta lähestyy perustasoa. Muutoksena aikaisemmin annettuihin suosituksiin ryhmä suosittelee, että toisen asteen oppilaitoksissa palataan lähiopetukseen. Tältä osin muutos suosituksiin tulee voimaan keskiviikosta 10.2. alkaen.

Suosituksissa tullaan huomioimaan Valtioneuvoston mahdolliset uudet linjaukset.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 28.2.2021 asti.

Suositukset viranomaisille

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat

 • Kuntien hallinnoimat julkiset tilat voidaan pitää kuntien harkinnan mukaan ja paikallinen epidemiatilanne huomioiden avoimena, jos turvallinen asiointi niissä voidaan varmistaa. Tällä turvataan kuntalaisten oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.

Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

 • 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
 • alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua. Tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset epidemiologisen tilanteen mukaan.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
 • Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta

Opetuksen järjestäminen

 • Ammattikorkeakoulut ja yliopistot jatkavat etäopetuksessa. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Opetus voidaan järjestää normaalisti lähiopetuksena toisen asteen oppilaitoksissa, kuten lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa turvavälit ja maskisuositukset huomioiden.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti

 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä tiedottaa

Joukkorokotukset käynnistyvät – ajanvaraus alkaa torstaina 11.2. kello 8 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella on edetty kansalaisten joukkorokotuksiin. 

Torstaina 11.2. alkaa ajanvaraus alle 70-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien ja kaikkien yli 80-vuotiaiden rokotuksille. Ajanvaraus tapahtuu puhelimitse numerosta 040 135 8540. Ajanvarauslinja on avoinna torstaina ja perjantaina kello 8-14 ja linja sulkeutuu sen jälkeen, kun ajat ovat täynnä. 

Lue tarkemmat ohjeet Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sivuilta
 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän koronatiedote

Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa todettu neljä koronapositiivista henkilöä

Siikajoella Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa on todettu neljä koronapositiivista henkilöä. Terveydenhuolto on selvittämässä altistuneiden lukumäärää. Koronapositiiviset henkilöt määrätään eristykseen ja altistuneet määrätään vähintään 14 vuorokauden mittaiseen altistuskaranteeniin.

Koronapositiiviset henkilöt eivät ole Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen omia asukkaita, joten tartunnat eivät kirjaudu THL:n tilastoissa alueemme kuntien kohdalle lisääntyneinä tapausmäärinä.

Mikäli tilanteessa aiheutuu altistuskaranteenin lisäksi muita toimenpiteitä, niistä tiedotetaan välittömästi.

Kaikkia hengitystieinfektio-oireilevia kehotetaan menemään koronatestiin matalalla kynnyksellä. Oireettomalle ei testiä suositella.

Opiskele AMK-tutkinto Raahessa, etäINFO 10.2.

Raahessa avautuu jälleen uusia opiskelumahdollisuuksia tulevana syksynä! Korkeakouluopintoja pääsee suorittamaan sekä päiväopintoina että monimuoto-opintoina. Valittavana on neljä koulutusta: pelialan tradenomitutkinto, konetekniikan ja rakennustekniikan insinööritutkinnot ja sairaanhoitajan tutkinto.

Raahessa järjestettävät koulutukset on valittu tarkkaan työnantajien tarpeiden mukaan, joten työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Opetuksen järjestää Kajaanin ammattikorkeakoulu yhteistyössä Koulutuskeskus Brahen kanssa. Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen toisessa yhteishaussa 18.3.-31.3.2021.

Tutustu sähköiseen esitteeseen Raahen koulutuksista 2021

Lopusta löydät myös pdf-esitteen, johon kaikki koulutukset on koottu yhdelle sivulle helposti tulostettavaan muotoon.

EtäINFO 10.2.2021 klo 12-13

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää Raahessa syksyllä alkavista koulutuksista etäinfon Teamsin välityksellä. Infoon ovat tervetulleita kaikki koulutuksista kiinnostuneet. Pääset liittymään tilaisuuteen ilman ennakkoilmoittautumista suoraan oheisen linkin kautta.

Liity KAMKin INFO-tilaisuuteen Teamsin kautta
keskiviikko 10.2.2021 klo 12-13

Tutustu koulutuksiin tarkemmin KAMKin sivuilla

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörien ja pelialan tradenomien koulutus starttaa päiväopetuksena. Opinnot antavat myös erinomaiset valmiudet oman yritystoiminnan käynnistämiseen.

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

 • tuotantotekniikka, isännöinti tai puurakentaminen

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely – pelialan opinnot

 • pelituotanto, peligrafiikka tai peliohjelmointi

Konetekniikan insinöörien ja sairaanhoitajien koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, mikä sopii erityisen hyvin jo työelämässä mukana oleville ja enemmän joustavuutta opintoihinsa kaipaaville. Sairaanhoitajaopinnoissa yhteistyössä on mukana Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä.

Sairaanhoitaja (AMK)
Insinööri (AMK), konetekniikka

Lisätiedot

Insinööriopinnot

Jari Kähkönen
puh. 044 710 1303
jari.kahkonen [at] kamk.fi

Tradenomiopinnot

Tanja Korhonen
puh. 044 710 1009
tanja.korhonen [at] kamk.fi

Sairaanhoitajaopinnot

Sari Pyykkönen
puh. 044 7157 011
sari.pyykkonen [at] kamk.fi
 

Tervetuloa opiskelemaan Raaheen!

Raahe on kotoisa merenrantakaupunki, josta opiskelija löytää helposti ja edullisesti asunnon. Omalle autolle ei ole tarvetta, sillä kaikki palvelut kaupoista ravintoloihin ovat kävely- ja pyöräilymatkan päässä. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoidon järjestää Raahessa Terveystalo YTHS:n kumppanina.

Rokoteaikataulujen tiedustelu kuormittaa jo valmiiksi ruuhkaisia puhelimia 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tiedote 3.2.2021

Kuntalaisten joukkorokotusten ajankohta ei ole vielä tiedossa, mutta hyvinvointikuntayhtymä tiedottaa rokotusaikatauluista sitä mukaa, kun rokotusjärjestyksessä päästään uuteen vaiheeseen. Kuntalaisia pyydetään välttämään soittamista rokoteaikatauluista Raahen seudun NeuvoRassin ja lääkärinvastaanoton puhelimiin. Tiedustelusoitot kuormittavat merkittävästi jo valmiiksi ruuhkaisia linjoja. 

Kansalliseen rokoteohjelmaan tehtiin keskiviikkona oleellinen muutos, kun koronarokotteen tehosterokotteen antaminen siirtyi viikoilla. Aiemmin tehosterokote annettiin kolmen viikon sisällä ensimmäisestä rokotuksesta, mutta jatkossa tehosterokotus annetaan aikaisintaan 12 viikon kuluttua. Tehosterokotteen siirtämisestä linjasi Terveyden ja hyvinvoinninlaitos keskiviikkona. 

Muutoksen ansiosta ensimmäisen rokotteen saajien määrä kasvaa lähiviikkoina myös paikallisesti, kun RAS:lle saapuvia tai saatuja annoksia ei tarvitse säästää tehosterokotukseen. Tämä johtaa siihen, että rokottamistahti tässä vaiheessa talvea nopeutuu, mutta rokotusjärjestys pysyy päälinjojen osalta ennallaan. Rokoteannosten kokonaismäärän ei silti ole vielä luvattu kasvavan. 

Koronavirusrokotteet saapuvat Suomeen pienissä erissä, minkä vuoksi väestö rokotetaan tietyssä järjestyksessä, lääketieteellisin perustein. Rokotusjärjestyksen tavoitteena on vähentää vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia, ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä. Valittu rokotusjärjestys tukee näitä tavoitteita. 

Jotta rokotukset etenisivät mahdollisimman nopeasti ja joustavasti, peräkkäisiä ryhmiä rokotetaan limittäin. Seuraavan ryhmän rokotukset voidaan siis aloittaa, kun edellisen rokotukset ovat vielä käynnissä.   

Tähän mennessä on rokotettu teho-osastojen henkilökuntaa ja todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta. Lisäksi on rokotettu todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökuntaa, koronanäytteenottojen henkilökuntaa ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökuntaa. 

Parhaillaan rokotetaan iäkkäiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan asukkaita ja henkilökuntaa. Lisäksi rokottamisvuorossa ovat kriittisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa elinsiirtoyksikköjen henkilökunta. Tässä yhteydessä kriittisyys tarkoittaa sellaisia henkilöitä, joiden sairauspoissaolo vaarantaisi sairaalan välttämättömän toiminnon. 

Koronarokotteessa on ollut saatavuusongelmia ja käytännössä kaikki rokotteet mitä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymään saadaan, käytetään viipymättä ja rokotusjärjestyksen mukaisesti. 

Koska rokotteen saatavuutta ei voida tarkasti ennakoida, myöskään tarkkaa päivämäärää kansalaisten massarokotuksista ei voida antaa. Iäkkäiden kansalaisten rokottaminen alkanee kuitenkin huhtikuuhun mennessä. Tämä arvio perustuu tämän hetkiseen tietoon alueellemme saapuvista rokotteista. 

Yhteenveto puistokyselystä

Joulu-tammikuussa kaupunkilaisille tarjottiin nettikyselyn avulla osallistumista yhteisten puistojen ja puistometsien hoitoon. Kyselyssä kartoitettiin keskustan puistojen viihtyisyyttä, istutuksia ja kesäkukkia, sekä alueiden hoitoa ja siisteyttä. Keskustan puistojen istutuksia on merkittävästi uusittu vuosina 2017-2020, joten monet uudistukset ovat vasta kasvamassa. Vastauksia kyselyyn tuli 106 kappaletta.

Tarkat tulokset kyselystä on alle linkitetyissä pdf-tiedostossa. Selkeitä kokonaisuuksia toiveissa löytyi, varsinkin vapaan sanan palaute kirvoitti runsaasti kommentteja, toiveita ja ideoita. Kiitos niistä kaikista!

Toiveina penkkejä ja roskiksia

Ylivoimaisesti eniten toivottiin lisää nättejä penkkejä ja enemmän roskiksia. Varsinkin koirankakkaroskiksia kaivattiin lisää. Kommenttina tähän kerrottakoon, että sen kakkapussin voi laittaa ihan mihin tahansa puistoroskikseen.

Penkkejä tulee lisää ensi kesänä. Talven aikaan olemme kunnostaneet vanhoja putkirunkoisia penkkejä maalaamalla. Vähin erin tulemme korvaamaan betonipäätyisiä penkkejä kauniimmilla alkaen keskustan keskeisimmistä puistoista. Viime kesänä lisäsimme roskisten määrää, ja pyrimme laittamaan tarpeellisiin kohtiin niitä lisää.

Valaistukseen panostusta

Valaistus oli toinen iso toiveiden ryhmä. Erityisesti Juvan veistospuiston kehnoksi koettun valaistuksen parantaminen oli toiveissa. Patsaille toivottiin myös kohdevaloja. Rakennusten, puiden ja siltojen valaisuun toivottiin uusia ratkaisuja. Rantapuisto todettiin liian pimeäksi, mutta sinne tuleekin lähivuosina täysi uudistus.

Koirapuisto ja leikkipuistot

Viime syksynä uusittiin Hakotaurin koirapuisto. Sen käyttöaste on noussut entistäkin suuremmaksi, ja aivan syystä nyt on toivottu useampaa koirapuistoa pitkien matkojen vuoksi. Saloisiin ja Pattijoen puolelle ehdotetaan perustettavan puistoja.
 
Samoin leikkipuistoihin toivotaan edelleen panostusta esimerkiksi monipuolisen keskusleikkipuiston muodossa. Tämäkin on jo suunnittelussa, mutta se odottaa taloudellisesti parempaa aikaa.

Kehittämisideoita kaupunkilaisilta

Ihania ja toteuttamiskelpoisia ideoita kirjoitettiin runsaasti. Kukkaniityt on toivottuja, ja niitä toteutetaan ensi keväänä Ruottaloon ja Mestauskalliolle. Matti Lepistön patsaita toivotaan kaupunkiin esille vaikka kanavanrannan puistoon. Harrastustoimintaakin toivottiin minigolfin ja fresbeegolfin muodossa puistohin. Auto- ja jalankulkuliikenteen seassa siinä on kyllä riskinsä, mutta pidetään mielessä nämäkin.

Vastauksissa nousi runsaasti toiveita Rantapuiston ja Kanavarannanpuiston istutusten kohentamiseen. Rantapuistossa alkaakin ensi kesänä ruusupuiston perustaminen, ja koko rannan alue muotoutuu uuden kaavan myötä kukkivammaksi.

Lisää istutuksia kaivattiin, kun niitä ei koskaan voi olla liikaa. Varsinkin Härkätorin kivinen ilme kaipaa lisää kukkia. Kesäkukkien lisäksi toivottiin lisää perennaistutuksia, ruusuja ja erilaisia puita.

Tien varsien ja puistometsien risukkojen raivaus sai vilpitöntä kiitosta. Paljon tuli toiveita myös keskusta-alueen ulkopuolisten alueiden hoidosta ja viihtyisyydestä. Pattijokivartta toivottiin raivattavaksi, samoin Vihannin keskustan aluetta ja Saloisiin toivottiin edes kesäkukkia.

Epäkohtia

Puistoissa ja uimarannoilla sotkevat valkoposkihanhet toivottiin saatavan kuriin. Ensi kesänä  kokeilemmekin koirien avulla häätää hanhia rauhallisemmille paikoille. Haemme ELY-keskukselta lupaa tähän. Rannoilta toivottiin poistettavan myös vanhat veneet ja rakennelmat.

Useassa palautteessa valiteltiin ”alan miesten ja naisten” majailusta erityisesti Härkätorilla, mutta myös muissa puistoissa. Asiassa on tehty poliisin kanssa yhteistyötä, mikä jatkuu ensi kesänäkin. Puistojen peruskorjausten yhteydessä on poistettu tiiviitä pensasaitoja, jolloin näkyvyys puistoon on parantunut. Tämä yksistään on rauhoittanut puistoissa päihteiden käyttöä.

Moitteita tuli myös Vihannin, Pattijoen ja Raahen sisääntuloväylien istutuksista ja hoidosta. Ne ovat ELY-keskuksen huoltamia alueita, mutta keskustelemme heidän kanssaan viihtyisyyden ja hoitotason lisäämisestä. 

Kiitoksia

Puutarhuria erityisesti lämmitti kiitokset. Neljä vuotta kestäneet uudistukset alkavat hiljalleen näkyä. Perennoilla menee muutama vuosi kasvaa isoiksi. Pensailla kuluu viitisen vuotta ja puilla vähintään 20 vuotta. Koitamme joka vuosi kehitellä jotain uutta ympäristön parannusta. 

Resurssit ovat hyvin rajalliset niin henkilöstön kuin käytettävissä olevien varojenkin osalta. Tästä syystä käytämme kekseliäisyyttä ja kierrätystä. Kaiken ei tarvitse olla uutta, vaan vanhoja istutuksia uudistetaan, jaetaan olemassa olevia perennoja ja nuorennetaan pensasistutuksia. Leikkivälineitä ja penkkejä kunnostetaan vaihtamalla puuosia ja maalaamalla. Työmenetelmiä koitetaan hioa mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi. Näillä konsteilla olemme päässeet kohtuullisen kivaan vauhtiin.

Keskustan puistot Rantapuistoa lukuun ottamatta on nyt uudistettu. Ne kasvavat ja komistuvat vuosi vuodelta. Ohessa olemme rakentaneet uusien alueiden vihertyöt ja kaupunginosittain siistineet vanhoja kasvustoja. Se työ jatkuu sinnikkäästi olemassa olevien resurssien mukaan keskustan ulkopuolelle.

Leikkipuistot ovat päässeet hyvään uudistusvauhtiin viimeisen viiden vuoden aikana. 37 puistosta 15 on rakennettu tai peruskorjattu tänä aikana.  Tulevana kesänä taas kolme pääsee korjattujen listalle.

Lisätietoja antaa:
puutarhuri Tita Haapajoki
tita.haapajoki [at] raahe.fi
044 439 3521
 

Hyvän arjen askeleet -hankkeen toimintaa maahanmuuttajille

Hyvän arjen askeleet -hanke tarjoaa kevätkaudella 2021 monipuolisesti tukea ja toimintaa maahanmuuttajataustaisille henkilöille Pitkänkarin vanhalla koululla, osoitteessa Rantakatu 5 B (Brain Centeriä vastapäätä).

Sosiaalinen osallisuus
Elinikäinen oppiminen
Hyvinvointi
Aktiivisuus
Hyvät etniset suhteet
Kaksisuuntainen kotouttaminen

Ohjaus- ja neuvontapalvelua sekä arki- että viranomaisasioissa

arkisin klo 9.00 - 15.00

 • Asiakaslähtöinen yksilöohjaus ja neuvonta.
 • Verkostoyhteistyö, ajanvaraukset sekä apua sähköisten hakemusten täyttämiseen.
 • Migri oleskelu- ja työluvat, perheyhdistäminen, kansalaisuushakemukset, yms.
 • Verkkopankki, EnterFinland, OmaAsiointi, NettiRassi, OmaVero, Wilma, Daisy, yms.
 • Maistraatti, Poliisi, KELA, TE-palvelut, Verotoimisto, RASHKY sosiaali-, terveys- ja perhepalvelut, yms.
 • Koulut, iltapäiväkerho, varhaiskasvatus, oppilaitokset, työhakemukset, ansioluettelot, yms.
 • Matalan kynnyksen keskusteluapu selkosuomella sekä omalla äidinkielellä.
 • Muut käytännön asiat.

Kädentaitokerho

 • maanantaisin klo 14.00 - 15.30
 • Luovaa kädentaidollista ilmaisua ja toiminnallista suomen kielen oppimista.

Digikerho

 • tiistaisin klo 14.00 - 15.30
 • Tietokoneohjelmien, internetin sekä sähköisten asiointipalvelujen käytön opastusta ja tukea.

Kansainvälinen ilta

 • joka toinen keskiviikko klo 17.00 - 19.00
 • Kulttuuri-, kattaus- ja peli-iltoja, avoin kohtaamispaikka koko perheelle. Yhteistyössä Punainen Risti

Naistenkerho

 • torstaisin klo 15.00 - 17.00
 • Mukavaa yhdessäoloa, matalan kynnyksen keskustelua sekä toiminnallista suomen kielen oppimista eri harrastusten kautta.

Suomen kielen kurssi

 • tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 - 11.30, sekä tiistaisin klo 17.30 - 19.30
 • Yhteistyössä Raahe-opisto

Koronarajoitukset toiminnassa

 • Suomen kielen kurssi järjestetään toistaiseksi etänä. Kerhot ovat tauolla, tulossa pienryhmiä (alle 10 henkilöä). Lisätietoja julkaistaan hankkeen Facebook-sivuilla.
 • Ohjaus- ja neuvontapalvelu monikanavaisesti myös paikan päällä yksi asiakas kerrallaan ajanvarauksella.
 • Yksilöohjausta paikan päällä tiistaisin klo 14.00 - 15.30 tai ajanvarauksella.
 • Huolehditaan asioinnin yhteydessä hygieniasta ja turvaväleistä sekä käytetään kasvomaskia!

Tarjoamme ruohonjuuritason ohjaus- ja neuvontapalvelua.
Järjestämme asiakaslähtöisiä kursseja, kerhoja ja infotilaisuuksia.
Teemme tiivistä yhteistyötä julkis-, yksityis- ja kolmannen sektorin kanssa.

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan toimintaamme!

Lisätietoja

Hyvän Arjen Askeleet (S21647)
Projektipäällikkö Arexie Rönkä
Raahen kaupunki / Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
puh. 040 130 3809
arexie.ronka [at] raahe.fi
Rantakatu 5 B, Raahe

Lisätietoa Siikajoen toiminnastamme antaa

Hanketyöntekijä Jacqueline Aguilera Velásquez
puh. 040 315 6224
jacqueline.aguilera [at] siikajoki.fi
Virastotie 5 A, Ruukki

Hyvän arjen askeleet Facebookissa

Merikadun koululla kaksi positiivista koronatapausta

Merikadun koululla on todettu kaksi koronapositiivista henkilöä.

Altistuneita henkilöitä on kaikkiaan 14, joista yhdeksän saman koulun oppilaita. Altistumiset ovat tapahtuneet eri ajankohtina ja eri yhteyksissä. Parhaillaan selvitetään, täyttyykö lähialtistumisen kriteerejä vielä muiden osalta. Altistumisen kriteerejä ovat muun muassa yli 15 minuuttia kestävä kohtaaminen kasvotusten alle kahden metrin etäisyydellä, fyysinen kontakti tai suojaamaton kontakti koronapositiivisen eritteisiin esimerkiksi yskäisyn välityksellä.

Mahdollisiin altistuneisiin ollaan yhteydessä ja mikäli kukaan ei ota yhteyttä, lähialtistumista ei ole määritetty tapahtuneen. Kokonaista koululuokkaa ei automaattisesti enää aseteta karanteeniin, sillä tutkimustiedon perusteella jatkotartuntoja kehittyy vain hyvin vähän.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Lauri Koivuneva kertoo, että on tärkeää hakeutua koronatestiin ja muuten pysyä kotona, jos tuntee hengitystieoireita. Testeihin pääsee nopeasti ja tulokset tulevat nopeasti.

RAS kehottaa edelleen noudattamaan THL:n suosituksia. Hyvä käsihygienia, kahden metrin turvavälit ja sosiaalisten kontaktien välttäminen on edelleen tärkeää. Jos turvavälien pitäminen ei ole mahdollista, täytyy suojautua kasvomaskilla.

Lisätietoja:
Tartuntataudeista vastaava lääkäri Lauri Koivuneva, puh. 040 135 8537
Johtava lääkäri Susanna Halonen, puh. 040 135 8510
Hyvinvointikuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen, puh. 050 390 0066

Olkijokisuun pienimuotoiset ruoppaustyöt aloitettiin tänään

Olkijoen liettyneen ja umpeen kasvaneen jokiuoman ruoppaus aloitettiin tänään jokisuulta uimarannan läheisyydestä. Alueella liikkuu nyt työkoneita, joten alueella liikkumista tulee välttää töiden ajan. Lisäksi tehdyt toimenpiteet voivat heikentää jään kestävyyttä, jonka johdosta kannattaa välttää jokisuun jäällä liikkumista. Työn arvioitu kesto on noin 2 viikkoa. 

Kartalle merkattu toimenpidealue, jolla kulkua tulee välttää.

Raahen kaupungin suositukset koronarajoitustoimiksi ajalle 2.-12.2.2021

Raahen kaupungin hallinnoimia tiloja avataan alle 19-vuotiaiden ryhmämuotoiselle harrastustoiminnalle seuraavasti:

 • kuntosalit, ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun tai muuhun ryhmäharrastetoimintaan (esim. koulutilojen iltakäyttö) käytettävät varsinaiset tilat ja niihin liittyvät tukitilat (pukukopit) avataan alle 19-vuotiaiden ryhmämuotoiseen harrastamiseen ajalle 2.-12.2.2021. Aiemmin annetut koronaohjeet harrastusryhmille on huomioitava.
 • Uimahallit avataan alle 19-vuotiaiden ryhmämuotoiselle harrastustoiminnalle sekä läheteperusteiselle kuntoutukselle
 • Yli 19-vuotiaille tilat pysyvät suljettuina 12.2.2021 saakka, tämä koskee myös harrastavien lasten vanhempia.

Sisäliikuntapaikoille jo aiemmin jaetut vuorot alle 19-vuotiaille alkavat seuraavasti:

 • koulujen salien iltakäyttö alkaa tiistaina 2.2.2021. Salien käytöstä pyydetään olemaan yhteydessä varmuuden vuoksi asianomaisen koulun vahtimestariin.

Liikuntapalveluiden ohjatut ryhmät alle 19-vuotiaille käynnistyvät jälleen tiistaina 2.2.2021,
lukuun ottamatta sellaisia ryhmiä, joissa vanhemmat olisivat mukana.

Rajataan tilojen avaaminen pelkästään ryhmämuotoiseen harrastustoimintaan, uimahallin allastilat avataan vain koululuokille uinninopetusta varten, kuitenkin niin, etteivät eri koulujen ryhmät sekoitu keskenään.

Muilta osin rajoitustoimenpiteitä jatketaan kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksessä 21.12.2020 82 § päätetysti 12.2.2021 asti.

Raahen kaupungin koronatiedote 21.1.2021

Raahessa koronatilanne on maltillinen, joten rajoituksia voidaan lieventää kaupunginjohtajan päätöksellä abiturienttien lähiopetuksen sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta.

Raahen lukion abiturientit palaavat lähiopetukseen torstaista 21.1.2021 alkaen.

Maanantaista 25.1.2021 alkaen avataan harrastustilat alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä edustusjoukkueille (nuorisotilat, uimahalli, liikuntatilat).

Muilta osin rajoitukset säilyvät ennallaan.

Päätökset ovat voimassa 1.2.2021 asti.

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille.

Iltapäivätoimintaan haku tapahtuu Wilman kautta ajalla 20.1.- 31.3.2021. Ohjeet ja hakulomake löytyvät Raahen kaupungin verkkosivuston Perusopetus > Iltapäivätoiminta -sivulta.

Tiedustelut

IP-koordinaattori Birgitta Huhtamäki, puh. 040 130 3833, birgitta.huhtamaki [at] raahe.fi

Alfred Kordelinin säätiön Raahen rahaston apurahat haettavina

Apurahat on tarkoitettu Raahen seudun taide- ja kulttuurielämän edistämiseen sekä alueeseen kohdistuvan tutkimuksen tukemiseen. Haettavien apurahojen suuruus voi olla muutamasta satasesta muutamaan tuhanteen euroon. Kaikenkaikkiaan apurahoja jaetaan 17 600 €. Apurahan myöntämisen yleisenä ehtona on, että apurahan hakijalla on aijemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma.

Hakuaika on 1. – 31.1.2021

Apurahaa haetaan sähköisesti ja hakemuslomake täytetään Alfred Kordelinin säätiön verkkopalvelussa:
https://kordelin.fi/apurahat
Tarkemmat ohjeet säätiön kotisivuilla.

Tiedustelut 11. – 31.1.2021 
piritta.rossi [at] raahe.fi
tai puhelin 044 439 3330

Lisätietoja:
http://www.tapahtumataloraahe.fi/alfred-kordelinin-saatio