Kyselytutkimuksen tulokset

FCG Konsultointi Oy on koonnut Raahen yhdyskuntateknisiä palveluja koskevan kyselyn tulokset. Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 23 kuntaa ja tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kuntansa teknisten palvelujen toimivuudesta. Yhdyskuntateknisiin palveluihin kuuluvat kadut, puistot, jätehuolto, vesi- ja viemärihuolto sekä palo- ja pelastustoimi.

Lisätiedot

Raahen kaupungin tekninen keskus/kuntatekniikka, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki, palaute.tekninenkeskus [at] raahe.fi.