Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tiedottaa

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien kartoitus käynnissä

Raahen kaupunki toteuttaa haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä koskevan kyselyn kesän 2019 aikana. Kyselylomake lähetetään postitse kaikille niille asukkaille, jotka kuuluvat jätevesiasetuksen määrittelemille pohjavesi- tai rantavyöhykealueille. Kyselyllä pyritään selvittämään rakennusten nykyiset jätevesijärjestelmät, jotta niiden mahdollista päivittämistä voidaan ohjata. Kyselyyn toivotaan vastausta kaikilta kirjeen saaneilta.

Lisätiedot

Matias Vänttilä
puh. 040 130 3842
matias.vanttila [at] raahe.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa