Raahen liikekeskustan asemakaavan muutostyö alkaa

Raahen kaupunki, Osuuskauppa Arina, Raahen Seudun Osuuspankki ja Aberdeenin APFF-kiinteistörahasto käynnistävät Raahen kaupungin liikekeskustan suunnittelutyön FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa.

Asemakaavan muutoksella pyritään mahdollistamaan alueen tarkoituksenmukainen käyttö toimijoiden näkökulmasta, lisäämään keskustan kiinnostavuutta kävijöiden ja asiakkaiden suuntaan sekä ajanmukaistamaan kaavaa siten, että se mahdollistaa digitalisaation ja muiden tulevaisuuden trendien vaatimusten mukaisen kehittämisen alueella.

Kaavoitustyö on monivaiheinen

Parhaillaan käynnistyvästä suunnittelutyön aloitusvaiheesta edetään hyväksymisvaiheeseen siten, että suunnitelman on mahdollista valmistua 2022 alkuvuodesta. Prosessiin sisältyy sekä yrittäjien että kuntalaisten työpajoja ja kuulemisia, joista tiedotetaan laajasti ja hyvissä ajoin.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoitusaloitteen 29.6.2020

Valmisteilla on koko hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa tullaan esittämään työn tavoitteet ja aikataulu sekä miten kaavoitukseen voi vaikuttaa ja osallistua suunnittelun aikana. Kun OAS on hyväksytty kehittämislautakunnassa ja sen nähtävilläolosta on kuulutettu lehdessä, tulee kaavoitus vireille.

Miten sinä kehittäisit Raahen liikekeskustaa? -kysely

Tyylitelty harja.
Kuva: WTF Design Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa