Koronavirus - tiedotteet ja ohjeet

Raahessa koronavirustartuntoja pyritään hidastamaan monin toimin. Kaupungin toimipisteitä on suljettu ja yleisötapahtumat on peruttu. Varhaiskasvatusta ja lähiopetusta tarjotaan vain rajoitetusti. Rajoitukset ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Tällä sivulla esitetään kootusti Raahen kaupungin tiedotteet koronaviruksesta ja sen vaikutuksista kaupungin eri toimintoihin.

Raahen kaupungin opetustoimen tiedote – etäopiskelu jatkuu ja ruoka-apua tulossa tarjolle

Raahelaiset ovat toteuttaneet valtioneuvoston vahvaa suositusta; lähes kaikki raahelaislapset ovat tällä hetkellä etäopetuksen piirissä ja vain noin yksi prosentti perusopetuksen oppilaista käy lähiopetuksessa. Koululaisten vanhemmilta pyydetyn palautteen mukaisesti Raahessa valmistellaan kouluruokailua korvaavan ruoka-avun jakelua sitä tarvitseville.

Etäopetus jatkuu 13.5.2020 saakka

Etäopetus on jatkunut Raahen kouluissa pääsääntöisesti erinomaisen hyvin. Etäopetuksen järjestämistä jatketaan samoilla menetelmillä kuin tähänkin saakka, mutta sitä myös kehitetään jatkuvasti mm. huhtikuussa vanhemmille suunnattavan kyselyn avulla. Kouluilla on lainattavissa etäopetukseen tarvittavia laitteita, mikäli niitä ei ole kotona tarpeeksi.

Koulujen, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelujen rajoitukset jatkuvat nykyisellään valtioneuvoston esityksen mukaisesti 13.5.2020 saakka tai kunnes toisin päätetään.

Kouluruokailua korvaavan ruoka-avun järjestäminen

Kouluruokailu järjestetään tällä hetkellä vain lähiopetuksessa oleville lapsille. Ruoka-avun tarvetta etäopetuksessa oleville lapsille kartoitettiin viime viikolla. Kyselyn tulos oli, että hyvin harvat perheet haluavat lastensa tulevan koululle syömään, koska ateriointia yhteistiloissa on vaikea järjestää tämän hetken ohjeistuksen mukaisesti ja riittävän turvallisesti. Paljon tuli kuitenkin viestejä siitä, että ruoka-apu olisi monessa perheessä tarpeen.

Opetustoimessa kartoitetaan parhaillaan ruoka-avusta kiinnostuneita perheitä ja ruokakassien jakamiseen liittyvät käytännön toimet selviävät, kun määrät saadaan selville. Ravitsemuksellisesti kahden viikon kouluaterioita vastaavien ruoka-aineskassien jakelu pyritään käynnistämään jo tämän viikon aikana.

Lisätietoja

Lucina Hänninen
opetus- ja kasvatusjohtaja
040 135 6787
lucina.hanninen [at] raahe.fi

Tyylitelty viiri.