Erityisnuorisotyö ja ehkäisevä työ

Apua ja tukea haastaviin sekä vähemmän haastaviin elämäntilanteisiin.

Erityisnuorisotyö on raahelaisten nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista nuorisotyötä, joka kohdistuu erityistä tukea tarvitseviin nuoriin. Tarkoituksena on auttaa ja tukea nuorta ongelmallisissa tilanteissa tai muissa eteen tulevissa elämän solmukohdissa nuorisotyöllisin työmenetelmin. Erityisnuorisotyö on myös päihdehoitoa nuorille, joilla on riippuvuusongelma.

Nuorisotoimen ehkäisevä päihdetyö kohdentuu riskiryhmiin pienryhmätoiminnan avulla sekä yleiseen ehkäisyyn erilaisten ehkäisevän työn kampanjoiden kautta. Tarkoituksena on tarjota asianmukaista ja oikeaa päihdetietoa, nostaa päihdekokeilujen aloitusikää sekä ylläpitää arvokeskustelua päihteistä. Joka vuosi Raahen nuorisotoimi järjestää kuutosluokkalaisille laajan Mietippä Ite – ehkäisevän työn kokonaisuuden, johon sisältyy päihdetietouden lisäksi paljon elämäntaitoja tukevia elementtejä. Kokonaisuus alkaa kun oppilaat ovat kuutosluokan keväällä ja jatkuu ala- ja yläkoulujen nivelvaiheen yli aina seitsemännen luokan syksyyn.

Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden kanssa mm. oppilashuollon, sosiaalitoimen lastensuojelun, perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, koululais- ja opiskelijaterveydenhuollon, päihdetyöryhmä Verkon, päihdehuollon ja eri hankkeiden kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Milka Perttu
Nuoriso-ohjaaja
Puh. 044 439 3353
milka.perttu [at] raahe.fi