Raahen kaupungin sähköinen asiointipalvelu sisältää verkkolomakkeita mm. avustusten hakemista tai palautteen antoa varten. Aiheesta riippuen verkkolomakkeita voi täyttää anonyymisti tai vahvasti tunnistautumalla. Jos kuntalainen tunnistautuu järjestelmään vahvasti, hänelle muodostuu henkilökohtainen asiointitili. Asiointitilillä voi seurata omien, vireille laitettujen asioiden etenemistä.